AYM, toplu iş sözleşmesine taraf olmayan işçileri haklı buldu

Anayasa Mahkemesi (AYM), toplu iş sözleşmesine katılmayan sendika üyesi işçilerin sözleşmeden doğan geçmişe dönük haklardan yararlanabileceğine hükmetti.

EMEK-SENDİKA 03.03.2021, 16:17 04.03.2021, 11:04
AYM, toplu iş sözleşmesine taraf olmayan işçileri haklı buldu

Toplu iş sözleşmesine taraf olmayan bir sendikanın avukatı, vekili olduğu sendika üyesi işçiler adına sözleşmeden geçmişe dönük yararlanmaları talebiyle dava açtı. 

Davaya bakan mahkeme,"İmza tarihinden önceki talepler, imza tarihi itibarıyla hüküm doğurur" şeklindeki Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu'nun 39. maddesinde yer alan
İfadeye binaen söz konusu kuralın Anayasa'ya aykırı olduğu gerekçesiyle iptal edilmesi gerekçesiyle AYM'ye başvuruda bulundu.

Mahkemenin bu itirazını görüşen AYM, söz konusu "imza tarihinden önceki talepler, imza tarihi itibarıyla hüküm doğurur" ifadesinin Anayasa'ya aykırı olduğuna oy çokluğuyla karar verdi.

“Hiç kimse üye olmaya ya da ayrılmaya zorlanamaz”

Yüksek mahkemenin gerekçeli kararında, Anayasa'nın 51. maddesinin birinci fıkrasında, "Çalışanlar ve işverenler, üyelerinin çalışma ilişkilerinde ekonomik ve sosyal hak ve menfaatlerini korumak ve geliştirmek için önceden izin almaksızın sendikalar ve üst kuruluş kurma, bunlara serbestçe üye olma ve üyelikten serbestçe çekilme haklarına sahiptir. Hiç kimse bir sendikaya üye olmaya ya da üyelikten ayrılmaya zorlanamaz" denildiği hatırlatıldı.

Mevcut kuralın hem sendika hem de işçinin hakkını kısıtladığına dikkat çeken AYM, bu durumun toplu iş sözleşmesine taraf olmayan işçileri sendikaya üye olmaya zorlayacağını belirti. Yapılan açıklamada, "Bu itibarla kuralla getirilen sınırlamanın Anayasa'nın 51. Maddesi kapsamında bir toplumsal ihtiyacı karşılamadığı, aksine demokratik bir toplumda bulunması gereken çoğulculuğa zarar verdiği, sendikalar arası rekabeti taraf sendika lehine haksız şekilde bozduğu anlaşıldığından demokratik toplum düzeninin gereklerine uygun bir sınırlamanın varlığından söz edilemez" denildi.
 

Yorumlar (0)
27
açık