Yargıtay'dan kadın çalışanları ilgilendiren karar!

Yargıtay, doğum sonrası çalışmaya başlayan kadın işçinin, iş yeri şartlarına ilişkin dilekçe vermesi nedeniyle tazminatsız olarak işten çıkarılması sonrası emsal niteliğinde bir karar verdi.

EKONOMİ 05.01.2020, 11:03 05.01.2020, 11:27
Yargıtay'dan kadın çalışanları ilgilendiren karar!

Bursa’da bir kadın işçi, doğum sonrasında üç yılı aşkın bir süredir çalıştığı firmada tekrar çalışmaya başladı. Emziren bir anne olması gerekçesi ile yasa gereği firmada gece ve gündüz 7.5 saatten fazla çalıştırılmaması gerektiğini belirten işçi, çalışma saatlerinin kendi şartları göz önünde bulundurularak yeniden değerlendirilmesi gerektiği yönünde firma yönetimine sözlü olarak talepte bulundu. 

Firma yönetimi çalışma koşullarının hiçbir şekilde değiştirilmeyeceğini ve önceki vardiya düzeninde çalışmaya devam edeceğini söyledi.

Genç anne sözlü talebinin ret olunması üzerine firmaya yazılı başvuruda bulundu. Firma, genç anneye yazılı fesih bildirimi yapmaksızın İş Kanunu'nun 25. gereğince işten çıkardı.

Mahkemeye başvurdu

Geç anne, işveren tarafından yapılan iş akdi feshinin haksız olduğunu belirterek, ihbar ve kıdem tazminatı gibi bir kısım alacaklarının davalıdan tahsili için İş Mahkemesine başvuru yaptı.

Davalı firma avukatı, genç annenin iş akdinin haklı gerekçelerle sonlandırıldığını, genç annenin hakedişlerinin zamanında kendisine ödendiğini savundu. 

İş mahkemesi, davalı firmanın 24 saat nöbet, 48 saat istirahat esasına göre çalıştığını, davacı işçi tarafından imzalanan iş akdinde çalışma süresinin işveren tarafından belirleneceğinin açıkça belirtildiği, iş akdinde çalışanın firma tarafından belirlenen süreye uymaması durumunda işverenin sözleşmeyi fesh edebileceği vurgulandı.

Genç anne, dilekçesinde "Kanunsuz ve haksız olarak yapılanları ne akıl nede mantık almaktadır. Bu koşullar altında çalışmam imkansızdır. Görmezden gelinen durumun bir an önce düzeltilmesini rica ediyorum" ifadelerine yer verdi. İş Mahkemesi, davacının (genç annenin) iş sözleşmesinin haklı neden ve gerekçelerle feshedildiği vurgulayarak, davacının ihbar ve kıdem tazminatı taleplerinin reddine hüküm verdi.

İş Mahkemesinin kararı, davacı genç anne tarafından temyiz edilince dava dosyası Yargıtay 22. Hukuk Dairesi'nin önüne geldi.

İş Mahkemesi tarafından verilen hüküm bozuldu

Yargıtay, davacı annenin yasalarca düzenlenmiş "emziren anne" konumunda olması gerekçesiyle  işveren tarafından çalışma saatlerinin yasal mevzuata göre düzenlenmesi gerektiğini belirti. İşveren tarafından yasalara aykırı olarak davacının durumunun yok sayıldığı, davacının sözlü talepte bulunmasına rağmen yönetim tarafından herhangi bir düzenleme yapılmaması üzerine davacının dilekçe ile başvuruda bulunduğu vurgulandı. Kararda ayrıca konunun emredici hükümler ile düzenlendiği, işverenlerin yasalardaki emredici hükümlere uyma mecburiyetinin bulunduğu belirtildi. 

Kararın sonuç bölümünde işverence yapılan iş akdi feshinin geçerli ve haklı hiçbir nedene dayanmadığı vurgulanarak, "İş mahkemesince ihbar ve kıdem tazminatının kabul edilmesi yerine reddine hüküm verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir." denildi. Yüksek Mahkeme, İş Mahkemesi Kararının bozulmasına oy birliği ile karar verdi.

Yargıtay tarafından verilmiş olan kararın, devam eden birçok benzer davada ve bundan sonraki davalarda emsal teşkil edeceği belirtildi.  


 

Yorumlar (0)
21
parçalı az bulutlu