Yargıtay'dan "gösterilen" değil "gerçekte ödenen maaş" kararı!

Yargıtay'dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren emsal niteliğinde bir karar çıktı. Yargıtay'ın kararına göre "gösterilen maaş" değil, "gerçekte ödenen maaş" esas alınacak.

EKONOMİ 15.12.2019, 10:14
Yargıtay'dan "gösterilen" değil "gerçekte ödenen maaş" kararı!

Yargıtay 21. Hukuk Dâiresi milyonlarca çalışanı ilgilendiren bir karara imza attı. Yargıtay, işçi ile işveren arasındaki alacak ve tazminat davalarında işçinin SGK'ya (Sosyal Güvenlik Kurumu) "gösterilen maaş" değil "gerçekte ödenen maaşın" hükümde dikkate alınacağı kararını verdi.

Dava

İş kazası sonucu gözünü kısmen kaybeden bir işçi, iş yerinde gerekli tedbirleri almadığı gerekçesiyle işveren aleyhine 110 bin liralık maddi, 35 bin liralık manevî tazminat davası açtı. Mahkeme ise kararı kısmen kabul etti. Karar davalı şirket tarafından temyiz edildi. Davanın temyiz aşamasında Yargıtay 21. Hukuk Dâiresi devreye girdi.

Daha az vergi ve sigorta primi ödemesi yapmak için...

Yargıtay 21. Hukuk Dâiresi kararında, çalışma hayatında "daha az vergi ya da sigorta primi ödenmesi maksadıyla" zaman zaman iş sözleşmesi veya ücret bordrolarında gösterilen ücretlerin gerçeği yansıtmadığının görüldüğü anımsatıldı ve şöyle denildi:

"Gerçek ücretin ise işçinin kıdemi ve yaptığı işin özelliği ve niteliğine göre işçiye ödenmesi gereken ücret olduğu, iş yeri veya SGK kayıtlarına geçmiş ücret olmadığı Yargıtay’ın yerleşmiş görüşlerindendir. Somut olayda hakkaniyete uygun maddi tazminatın tespiti açısından sigortalının yaptığı iş, yaşı ve kıdemi belirtilmek suretiyle TÜİK’den, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile işin yapıldığı yerdeki ilgili meslek odalarından sigortalının yaptığı işe karşılık alabileceği emsal ücretin sorularak, kazalı işçinin gerçek ücretini tereddütsüz olarak belirlenmeden ve davacının sendika üyesi olup olmadığı açıklığa kavuşturulmaksızın şahit beyanları dikkate alınarak asgari ücretin 3,75 katı üzerinden yapılan hesaba itibarla maddi tazminata hükmedilmesi hatalı olmuştur. Kararın oy birliği ile bozulmasına hükmedilmiştir."

Yorumlar (0)
22
açık