Yargıtay'dan emsal karar: Tazminatsız kovulabilirsiniz!

Türkiye'de şoför olarak çalıştığı şirketin aracıyla annesini ziyarete giden bir işçi, görev için verilen aracı özel işlerinde kullanması nedeniyle kovuldu. Mahkemenin "tazminat ödenmeli" şeklinde aldığı karar, Yargıtay tarafından bozuldu. Yüksek Mahkeme, iş yeri aracını özel işleri için kullanan işçinin tazminatsız olarak kovulmasının önünü açan bir karar verdi.

EKONOMİ 28.04.2020, 13:45
Yargıtay'dan emsal karar: Tazminatsız kovulabilirsiniz!

Bir işçi, şoför olarak çalıştığı şirkete ait otomobil ile annesini ziyaret etmeye gidince tazminat verilmeden kovuldu. 

Bunun üzerine İş Mahkemesi'ne giden şoför, otomobili özel işleri için kullandığı gerekçesiyle iş akdinin sonlandırıldığını ancak aracı özel işlerinde kullanmadığını, işçilik alacaklarının ödenmediğini iddia etti. 

Şoför, ayrıca kıdem ve ihbar tazminatları ile ücret, yıllık izin ücreti, genel tatil, ulusal bayram, hafta tatili ve fazla mesai alacaklarının davalıdan tahsil edilmesine yönelik karar verilmesini istedi. 

Davalı şirket avukatı, davacı şoförün iş saatlerinde kullanmak üzere kendisine verilen otomobili kendi özel işleri için kullandığını, uyarılmasına rağmen birçok kez aynı şeyi tekrarladığını söyledi. Davacının iş akdinin haklı sebeple feshedildiğini ifade etti. 

Mahkeme tarafından davanın kısmen kabulü, ihbar ve kıdem tazminatları ile ulusal bayram, yıllık izin ücreti, genel tatil ve fazla mesai alacaklarının davalıdan tahsil edilmesine hükmedildi. Davalı avukatı ise kararı temyiz etti.

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, emsal niteliğinde bir karar aldı. Alınan kararla, iş yeri aracını özel işleri için kullananların tazminat almadan işten çıkarılmalarının önü açıldı. 

Söz konusu kararda, şu ifadeler kullanıldı:

"4857 sayılı İş Kanununun 25 inci maddesinin (II) numaralı bendinde, ahlâk ve iyi niyet kurallarına uymayan haller sıralanmış ve belirtilen durumlar ile benzerlerinin varlığı halinde, işverenin iş sözleşmesini haklı fesih imkânının olduğu açıklanmıştır. Yine değinilen bendin (e) alt bendinde, işverenin güvenini kötüye kullanmak, hırsızlık yapmak, işverenin meslek sırlarını ortaya atmak gibi doğruluk ve bağlılığa uymayan İşçi davranışlarının da işverene haklı fesih imkânı verdiği ifade edilmiştir.

Görüldüğü üzere yasadaki haller sınırlı sayıda olmayıp, genel olarak işçinin sadakat borcuna aykırılık oluşturan söz ve davranışları işverene fesih imkânı tanımaktadır.

Somut uyuşmazlıkta, dosyadaki bilgi ve belgelerden şirket aracının davacı İşçi tarafından özel işlerinde kullanıldığı sabittir. Davacının bu eylemi doğruluk ve bağlılığa aykırı olup, mahkemece davacının kıdem ve ihbar tazminatı taleplerinin reddine karar verilmesi gerekirken kabulü bozmayı gerektirmiştir. Mahkeme kararının oy birliği ile bozulmasına karar verilmiştir."

Yorumlar (0)
19
az bulutlu