Vergi ve ekonomi paketi Meclis'ten geçti

'Vergi ve ekonomi paketi'ni kapsayan kanun teklifi, Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi.

EKONOMİ 08.04.2022, 01:30 09.04.2022, 11:39 Koray
Vergi ve ekonomi paketi Meclis'ten geçti

AK Partili vekillerin imzasını taşıyan, 'Hazine'ye Ait Olan Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve KDV Kanununda Değişiklik Gerçekleştirilmesi Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Gerçekleştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi, Meclis Genel Kurulu'ndan geçti.

Söz konusu teklife göre, Gelir Vergisi Kanunu'nda değişiklik gerçekleştirilerek, reklam yasağı verilmiş olunmasına karşın, reklam yasağı getirilenlere reklam vermeyi sürdüren gelir vergisi mükelleflerinin harcamalarının vergi matrahı üzerinde gider olarak görülmesi uygulamasına son verilecek.

Kayıt ve defterler üzerinde tahrif, hile yapanlar ve yanıltıcı belge hazırlayanlar hakkındaki hapis cezalarının üst limiti 5 seneye çıkartılıyor. Belge, kayıt ve defterleri yok edenler, sahte olarak hazırlayanlar için öngörülen cezanın üst limiti ise 8 yıl olacak.

Diş hekimi ve doktorlar için zorunlu hizmet şartı kaldırıldı

Özel sağlık merkezleri ile sözleşme yapan doktorların kazançlarının serbest meslek getirisi olarak vergilendirilmesi tesis edilecek. Diş hekimi ve doktorların Sağlık Bakanlığı veyahut bağlı kuruluşlarda zorunlu hizmetleri kaldırılıyor.

Vergi dairesi tarafından gerçekleştirilen işlemlerde e-imza, onay veyahut mühür kullanılmasına dair olarak vergi dairelerine yetki verilecek.

Seyahat acentelerinin bu yılki aidatlarının hesaplanmasında, bu yıl için ilan ve tespit edilen yeniden değerleme oranının yarısı dikkate alınacak. Seyahat şirketleri tarafından birliklere ödenecek senelik aidatın tespitinde Cumhurbaşkanı'na yetki verilecek. 

Yabancılara istisna çerçevesinde teslim edilen mesken veyahut iş yerinin bir sene içinde elden çıkarılması durumunda, istisnadan yararlanılamayacağına dair düzenlemede değişiklik gerçekleştiriliyor.

İmalat sanayisine yönelik 'Yatırım Teşvik Belgesi' çerçevesinde gerçekleştirilen yatırımlara dair inşaat işleri sebebiyle yüklenilen ve indirim yoluyla telafisi sağlanamayan KDV'nin istenmesi durumunda, belge sahibi mükellefe iade ödemesi yapılmasına olanak veren düzenleme, istisna uygulamasına dönüştürülmekte ve süresi 31 Aralık 2025'e uzatılmakta olup, ayrıca maddenin kapsamına turizm için 'Yatırım Teşvik Belgesi' çerçevesinde gerçekleştirilen inşaat işleri de dahil ediliyor.

Muhtar maaşları asgari ücret seviyesine yükseltildi

Muhtarlık görevi yapanlara net asgari ücret tutarında maaş verilecek.

Ülkemizde yapılan Ar-Ge çalışmaları çerçevesinde üretilen elektrik motorlu araçların geliştirilmesi için verilen mühendislik hizmetlerine geçici süreliğine istisna getiriliyor.

'Yapı Kayıt Belgesi'nin alındığı yapıların üzerinde bulunduğu Hazine taşınmazlarının satışa çıkarılmasına dair başvuru sürelerinin uzatılması ve peşin ödemeler için indirim uygulanması öngörülüyor.

Hazine taşınmazlarının satışına düzenleme

Hazine taşınmazlarının direkt olarak satışına yönelik düzenleme gerçekleştiriliyor. Hazine'ye ait taşınmazlarının rayiç bedel üstünden direkt satışlarında, satış ücretinin peşin ödenmesi durumunda yüzde 20 indirim uygulanacak. Satış ücretinin tümünün peşin olarak ödenmesi durumunda yüzde 20, minimum yarısının ödenmesi durumunda ise yüzde 10 oranında indirim uygulanacak. Taksitle yapılan satışlarda, satış ücretinin minimum yüzde 10'luk kısmı peşin olarak ödenecek, geriye kalan kısmı ise 5 seneye kadar taksitlendirilebilecek. Hazine'ye ait taşınmazların, Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ile Devlet İhale Kanunu'na göre gerçekleştirilen satışlarında, satış ücretinin peşin ödenmesi durumunda yüzde 20 oranında indirim uygulanacak. İmar planı olmayan veyahut imar planında tarım sektörüne ayrılan Hazine'ye ait araziler, 31 Aralık 2019 tarihinden evvel minimum üç seneden bu yana tarımsal maksatla kullanan ve kullanımlarının halihazırda sürdüğü belirlenen kullanıcılara, cari sene ecrimisil bedelinin yüzde 50'si üzerinden 10 seneye kadar direkt olarak kiralanabilecek.Tahliye veyahut kira sözleşmesi feshi nedeni olamayacak...

Teknik iflas halinin giderilmesi için teknik iflas halindeki firmaların ortakları tarafından firmaya aktarılan ‘sermaye tamamlama fonlarının' şirket kazancına dahil edilmemesi öngörülüyor.

Finans sektöründeki bazı kurumlar için kurumlar vergisi yüzdesi kalıcı olarak 25'e yükseltiliyor.

Televizyon ve radyolarda ayda minimum 90 dakika süreyle gerçekleştirilen eğitici ve uyarıcı özellikteki yayınlar arasına ekonomideki kayıt dışılığın engellenmesi ve azaltılması, mükelleflerin vergiye gönüllü bir şekilde riayet etmesinin tesisi ve vergi bilincinin kuvvetlendirilmesi, geliştirilmesi, farkındalığının artırılması, yerleştirilmesi ve bütün yurttaşlarca benimsetilmesi gibi hususlar eklenerek bu çerçevedeki mücadelenin bilgilendirme ve eğitim yoluyla kuvvetlendirilmesi hedefleniyor.

COVID-19'un etkilerini önlemek maksadıyla 1 Mart 2020 ile 30 Haziran 2020 tarihlerinde iş yeri kira bedelinin ödenmemesi, tahliye veyahut kira sözleşmesi feshi nedeni olamayacak.

Yorumlar (0)
16
parçalı az bulutlu