Vergi indiriminden yararlanmak için tek şart!

Vergi indirimi için gerekli şartları merak eden ve vergi indirimi için müracat etmek isteyen binlerce mükellef için tek şart aranacak. Vergi indiriminden yararlanmak isteyenler için aranan tek şart ise "borcunun bulunmaması"

EKONOMİ 27.05.2020, 10:45
Vergi indiriminden yararlanmak için tek şart!

"Vergi indirimi için gerekli şartlar neler?" Vergi indiriminden yararlanmak isteyen binlerce mükellefin yanıt aradığı sorunun tek cevabı bulunuyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığının Gelir Vergisi Genel Tebliği'nde (Seri no: 301) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği (Seri no: 312), Resmi Gazete'de yayımlanarak, 1 Ocak'tan itibaren geçerli olmak üzere, yürürlüğe girdi.

Buna göre, vergi indiriminden yararlanmak isteyen gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri için "indirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl" ile "indirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıldan önceki son 2 yıla" ait vergi beyannamelerini, kanuni süresi içerisinde vermiş olmaları ve beyannameler üzerine tahakkuk eden vergileri ödemiş olmaları şartı aranacak.

Ticari, zirai veya mesleki faaliyeti sebebiyle gelir vergisi mükellefi olanlar ile "kurumlar vergisi mükelleflerinden" (*), tebliğde ortaya konulan şartları taşıyanların yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannameleri üzerinden hesaplanan verginin yüzde 5'i ödenmesi gereken gelir veya kurumlar vergisinden indirilecek. (*) "Kurumlar vergisi mükelleflerinden"; finans ve bankacılık sektörlerinde faaliyet gösterenler, sigorta ve reasürans şirketleri ile emeklilik şirketleri ve emeklilik yatırım fonları bu uygulamadan hariç tutuluyor.

Vergi indiriminden yararlanabilmek için "indirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl" ile "indirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıldan önceki son 2 yıl"a ait vergi beyannamelerinin kanuni süresinde verilmiş (*) olması gerekecek. (*) Kanuni süresinde verilen bir beyannameye ilişkin olarak kanuni süresinden sonra düzeltme amacıyla veya pişmanlıkla verilen beyannameler bu şartın ihlali sayılmayacak.

Söz konusu süre içerisinde haklarında beyana tabi vergi türleri itibarıyla ikmalen, re'sen veya idarece yapılmış bir tarhiyat bulunmaması (*) şartı aranacak. (*) Yapılan tarhiyatların kesinleşmiş yargı kararlarıyla veya 213 sayılı Vergi Usul Kanununun uzlaşma ya da düzeltme hükümlerine göre tamamen ortadan kaldırılmış olması durumunda bu şart ihlal edilmiş sayılmayacak.

Vergi indiriminin hesaplanacağı beyannamenin verildiği tarih itibarıyla, vergi beyannameleri üzerine tahakkuk eden vergilerin ödenmiş olması gerekecek. Vergi cezaları ile fer'i alacaklar dâhil vergi aslı 1000 liranın üzerinde vadesi geçmiş borç bulunmayacak.

Anılan beyannamenin ait olduğu yıl ile önceki 4 dört takvim yılında Vergi Usul Kanununun ilgili maddesinde sayılan fiilleri işlediği saptananlar bu haktan yararlanamayacak.

Yorumlar (0)
12
hafif yağmur