Tahvil nedir? Tahvil türleri ve tahvil faizleri

Tahvil devlet ya da özel şirketlerin faiz getirisi karşılığında en az 1 yıllık borçlanma senedine denir.

EKONOMİ 02.05.2019, 15:47
Tahvil nedir? Tahvil türleri ve tahvil faizleri

Tahvil nedir?

Tahvil devlet ya da özel şirketlerin faiz getirisi karşılığında en az 1 yıllık borçlanma senedine denir. Daha kısa bir anlatımla en az bir yıl boyunca elinizde tutacağınız tahvil ile vadenin bitiminde faiz getirisi elde edersiniz. Hazine tahvillerinde temerrüt riski yoktur. Şirket tahvilleri ise faiz, anapara veya temerrüt riski taşır. Tahvil yatırımı yapmak isteyen yatırımcılar tahvillerin işleyiş mantığını anladığı zaman başarılı yatırımlar yapabilir.

Tahviller, üzerinde bulunan kupon ya da anaparanın vadesi geldiğinde borçlu olan devletin ya da şirketin borçlandığı ücreti faizi ile birlikte geri ödemesidir. Tahvil çıkarma sebeplerinden birisi devletlere ya da şirketlere uzun vadeli kaynak sağlama özelliğidir.

Devlet tarafından verilen tahvillere devlet tahvili denir.

Devlet tahvillerinde, devlet belirtilen vadede borçlandığı parayı faiziyle birlikte ödemeyi garanti eder. Devlet Tahvilleri finansal bir araçtır. Tüzel kişiler faydalanabilir. Bankalar da tahvilleri bilançolarının aktif kaleminde yatırım aracı olarak bulundururlar.

Devlet Tahvilleri devlet garantilidir. Faiz oranı değişmekle birlikte sabit getiri sağlar. 1 yıldan daha uzun vadelidir. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından çıkarılır. Satışı ise Merkez Bankası gerçekleştirir. Satışlar, fiziki teslim veya emanet makbuzu ile yapılabilir. Faizler düştüğü zaman birim fiyatları yükselir. İkinci el piyasası vardır.

Tahvil faizleri

Tahvillerin faiz oranları çeşitli finansal araçlara göre değişkenlik göstermektedir. Ülkedeki enflasyon, iş gücü, üretim, tüketim, likitide vb. araçlar devlet tahvili faizlerinin belirlenmesinde rol oynamaktadır.

Devlet tahvili nedir?

Devletin bir yıldan daha uzun süreli borçlanma ihtiyacını karşılamak amacı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından çıkarılan borçlanma senetlerine devlet tahvili denir. Devlet tahvili aynı zamanda Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ismiyle de bilinir.

Devlet tahvillerinde, devlet belirtilen vadede borçlandığı parayı faiziyle birlikte ödemeyi garanti eder. Devlet Tahvilleri finansal bir araçtır. Tüzel kişiler faydalanabilir. Bankalar da tahvilleri bilançolarının aktif kaleminde yatırım aracı olarak bulundururlar.

Tahvil nasıl alınır?

Tahvil almanın en kolay yolu bankalardır. Herhangi bir bankada bulunan vadesiz mevduat hesabı ile tahvil alınabilir. Tahvil alabilmek için vadesiz mevduat hesabınızın olduğu bankanın internet şubesine giriş yapıp menülerde yer alan bono/tahvil adımından tahvil alım ve satımı yapılabilmektedir.

Gösterge tahvil nedir?

Gösterge tahvil faizi T.C. Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç edilen, ikincil piyasada en çok işlem gören, likiditesi yüksek, vadesine yaklaşık 2 yıl kalmış olan ve 3 veya 6 ayda bir kupon (faiz) ödemesi yapan devlet tahvilinin faizidir.

Tahvil türleri nedir?

Tahvil tek bir tane değildir. Birden çok tahvil türü vardır.

Tahvil türleri şunlardır:

Devlet Tahvilleri

Özel Sektör Tahvilleri

Primli ve Başa Baş Tahviller

Hamiline ve Nama Yazılı Tahviller

Paraya Çevrilme Kolaylığı Olan Tahviller

İkramiyeli Tahviller

Sabit ve Değişken Faizli Tahviller

Garantili ve Garantisiz Tahviller

Endeksli Tahviller

Tahvil ihracı nedir? Tahvil ihracı

Özel sektör tahvilleri bankalar veya diğer anonim şirketler tarafından çıkarılan borçlanma senetleridir. Tahviller en az bir yıl vadeli, iskontolu veya kuponlu olarak ihraç edilmektedir. İskontolu tahvillerde ihracatçı tarafından yatırımcıya vade sonunda tahvilin nominal tutarı ödenir.

Tahvil piyasası nedir? Tahvil piyasası

Tahvil temel olarak bir borç senedidir. Sahibine, gelecekte sabit bir miktar para ve ayrıca belli periyotlarla da faiz ödeneceğini teyit eder. Örneğin 100 bin dolarlık tipik bir devlet tahvili iki yıldan 50 yıla kadar vadelenebilir ve nominal olarak yüzde 4-5 civarında faiz getirir. Tahviller bir kez dolaşıma çıktı mı New York, Londra ve Tokyo gibi dünyanın finans merkezlerindeki uluslararası tahvil piyasalarında işlem görebilir.

Yorumlar (0)