Resmi Gazete'de yayımlandı: Merkez Bankası'ndan 'kripto varlık' kararı

Resmi Gazete'de paylaşılan karara göre; kripto varlıklar elektronik para ihracında ve ödeme hizmetlerinde kullanılamayacak.

EKONOMİ 16.04.2021, 00:56 16.04.2021, 18:56 Koray
Resmi Gazete'de yayımlandı: Merkez Bankası'ndan 'kripto varlık' kararı

TCMB'nin (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası) 'Ödemelerde Kripto Varlıkların Kullanılmamasına Dair Yönetmelik' başlıklı yönetmeliği, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Söz konusu yönetmelikte, “Kripto varlıklar, ödemelerde doğrudan veyahut dolaylı bir şekilde kullanılamaz.” ifadelerine yer verildi.

“Kullanılamaz ve hizmet sunulamaz”

30 Nisan'da yürürlüğe gireceği duyurulan yönetmelikte, şu ifadeler kullanıldı: 

Madde 1 - Bu yönetmeliğin maksadı, ödeme adımlarında kripto varlıkların kullanılmamasına, ödeme hizmetlerinde seçenek olarak sunulmasında ve elektronik para ihracında kripto varlıkların doğrudan veyahut dolaylı olarak kullanılmamasına, elektronik ve ödeme para kuruluşlarının kripto varlıklara dair alım-satım, transfer, saklama, ihraç hizmeti sunan mecralara veyahut bu platformlardan gerçekleştirilecek olan fon aktarımlarına aracılık etmemesine dair esas ve usullerin belirlenmesidir.

Madde 2 - Bu yönetmelik, 14 Ocak 1970 tarihli ve 1211 sayılı TCMB Kanunu'nun 4. maddesinin 3. fıkrasının (I) numaralı bendinin (f) alt bendi ile 4. fıkrası ve 20 Haziran 2013 tarihli ve 6493 sayılı Ödeme Hizmetleri, Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun'un 12. maddesinin 3. fıkrası ile 18. maddesinin 6. fıkrasına dayanarak hazırlanmıştır.

Madde 3 - Bu yönetmeliğin uygulanmasında kripto varlık, dağıtık defter teknolojisi veyahut buna benzer bir teknoloji kullanılarak sanal ortamda oluşturulup dijital şebekeler üzerinden dağıtımı gerçekleştirilen fakat kaydi para, itibari para, ödeme aracı, elektronik para, menkul kıymet veyahut diğer sermaye piyasası aracı olarak adlandırılmayan gayri maddi varlıkları tanımlar. 

Kripto varlıklar, ödeme adımlarında doğrudan veyahut dolaylı bir şekilde kullanılamaz. Bu şekilde bir hizmet sunulamaz. 

Madde 4 - Ödeme hizmeti sağlayanlar, ödeme hizmetlerinin müşterilere sunulmasında ve elektronik para ihracında kripto varlıkların doğrudan veyahut dolaylı bir şekilde kullanılacağı iş modelleri geliştiremez, bu tarz iş modellerine dair herhangi bir hizmette bulunamaz. Elektronik para ve ödeme kuruluşları, kripto varlıklara dair alım-satım, transfer, saklama veyahut ihraç hizmeti sunan mecralara veyahut bu mecralardan yapılacak olan fon aktarımlarına aracılık hizmeti veremez. 

Bu yönetmelik 30 Nisan 2021 tarihinde yürürlüğe girer ve hükümlerini TCMB Başkanı yürütür.

Yorumlar (0)
13
kapalı