Resmi Gazete'de yayımlandı: Elektrik ve doğalgaz borçları silinecek

6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 il için yeni karar belli oldu.  Buna göre, depremden etkilenen illerde yıkılan, ağır ve orta hasarlı hale gelen, acil yıkılacak olan konut ve iş yerlerindeki elektrik ve doğalgaz abonelerinin ödenmemiş tüketim bedelleri silinecek.

EKONOMİ 25.05.2023, 12:06 Şeyda Gül
Resmi Gazete'de yayımlandı: Elektrik ve doğalgaz borçları silinecek

Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının Olağanüstü Hal Kapsamında Enerji Tüketim Bedellerinin Terkinine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliği’ne göre depremden etkilenen 11 ilde elektrik ve doğalgaz borçları silinecek. Buna göre, afet bölgesi olarak kabul edilen yerlerde konutu ve iş yeri yıkılan, acil yıkılacak olan, ağır veya orta hasarlı hale gelen elektrik ve doğal gaz abonelerinin 6 Şubat 2023'e kadar tahakkuk etmiş ancak tahsil edilememiş tüketim tutarlarıyla son okuma tarihinden 6 Şubat'a kadarki döneme ait tüketim tutarları ve bu abonelerin varsa daha önceki dönemlere ilişkin ödenmemiş faturaları ile bunların ferileri, Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ'nin özelleştirilmesi öncesindeki dönemden kalan ve özelleştirme işlemleri sırasında şirketin alacağı olarak devredilen tüketim tutarları terkin edilecek.

Kapsam dışında kalanlar

Genel aydınlatma abonelerinin yanı sıra yasal olmayan yollarla elektrik ve doğalgaz tüketimi yapanlar ile kamu tüzel kişiliğini haiz aboneler ve tebliğ kapsamı dışında tutulacak.

Tüketimin tamamı terkin edilecek

İlgili şirketler, tescilli yapılara ilişkin ise Kültür ve Turizm Bakanlığının ilgili birimlerinden, konut ve iş yerlerine ilişkin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının ilgili birimlerinden edindikleri hasar durum bilgilerine göre tüketim giderleri terkin kapsamına alınacak tüketim yerlerini belirleyecek.

Ölçümü tek sayaçtan yapılan birden çok tüketim yerinin farklı binalarda bulunması durumunda da ayı işlem uygulanacak. Yani tüketim yerlerinin herhangi bir kısmının orta hasarlı, ağır hasarlı, acil yıkılacak veya yıkılmış olması durumunda da sayaca bağlı tüketimin tamamı terkin edilecek.

Ek tüketim faturaları silinecek

Bu kapsamda, 6 Şubat öncesinde tahakkuk etmiş ancak tahsilatı gerçekleştirilmemiş son fatura ile varsa daha önceki dönemlere ilişkin ödenmemiş tüketim faturaları, son faturaya esas son endeks okuma tarihinden 6 Şubat'a kadar gerçekleşen ancak tahakkuka dönüşmemiş tüketimlere ilişkin faturalar ve bu tarih öncesindeki herhangi bir döneme ilişkin ve tahakkuka bağlanmasına rağmen tahsilatı gerçekleştirilmeyen ek tüketim faturaları silinecek.

Ayrıca, 6 Şubat öncesi son faturaya esas son endeks okuma tarihinden 6 Şubat'a kadar gerçekleşen ancak tahakkuka dönüşmemiş tüketimler, varsa sayaç endeks değerleri esas alınarak, sayaç değerlerinin okunamaması durumunda geçmiş yılın aynı dönemine ilişkin tüketim miktarı esas alınmak suretiyle, geçmiş yılın aynı dönemine ilişkin tüketim miktarı yoksa tahmini tüketim değeri belirleme metodolojisi çerçevesinde tespit edilerek faturalandırılacak.

Sayaç değerlerinin okunamaması

Söz konusu tüketimler, varsa sayaç endeks değerleri esas alınarak, sayaç değerlerinin okunamaması durumunda ise Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği kapsamındaki metodoloji çerçevesinde tespit edilerek hesaplanacak.

Belirlenen esaslara göre, 6 Şubat öncesine ait olup da 6 Şubat sonrasında ilgililerince tutarı ödenmiş olan faturalar terkin edilmeyecek ve bu faturalar için hak talebinde bulunulamayacak. Yapılmış olan bu tür ödemeler, tebliğin yayımı tarihi öncesinde şirketlerce ilgilisine iade edilmişse terkin kapsamında değerlendirilecek.

Yorumlar (0)