Resmi Gazete'de yayımlandı: Borçlar yapılandırılacak

KYK borçları, sigorta primleri ve vergi cezalarının yeniden yapılandırılması ile ilgili kanun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, işletmeler 2016-20 seneleri arası için matrah artırımına başvuru yapabilecek.

EKONOMİ 09.06.2021, 01:05 Koray
Resmi Gazete'de yayımlandı: Borçlar yapılandırılacak

Borç yapılandırılması ile ilgili kanun Resmi Gazete'de yayımlanarak uygulamaya konuldu. 

30 Nisan öncesini kapsıyor

'Bazı Alacakların Tekrar Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun', geçtiğimiz 30 Nisan ve öncesinde beyana dayanan vergilerde ödenmesi gereken beyannamelerin vergi, vergi cezaları, gecikme cezaları, gecikme faizleri 2021 senesi için 30 Nisan tarihine dek tahakkuk eden vergi, vergi cezaları, gecikme cezaları, gecikme faizi, idari para cezaları, SGK tarafından tahakkuk ettiği halde ödemesi yapılmamış sigorta primleri, işsizlik sigortası primi, emeklilik keseneği ile bunlarla ilişkili gecikme cezaları ile belediyelerin amme alacaklarını kapsıyor.

Belediye borçları da yapılandırılıyor

Belediyelerin su, katı atık ve atık su ücretleri, aldığı çeşitli paylar; büyükşehir belediyelerinin su ve kanalizasyon idarelerinin su, katı atık ve atık su bedeli alacakları da yapılandırılabilecek.

MTV'ye yüzde 10 ödeme koşulu

Motorlu taşıtlar vergisi, taşıta dair idari para cezaları ile geçiş ücretinin en az yüzde 10’luk kısmının ödenmesi koşuluyla taksit ödeme süresince fenni muayene izni verilecek.

Ödeme yapanların kredi geçmişi dikkate alınmayacak

Karşılıksız çek, kredi kartı, protesto edilmiş senet ve diğer kredi borçlarını zamanında ödeyememeleri sebebi ile Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi'ne bildirilen şahısların ve kredi müşterilerinin yükümlülüklerini yerine getirmesi durumunda geçmiş ödeme performanslarına dair negatif kayıtları, yürürlüğe giren düzenleme doğrultusunda dikkate alınmayacak.

TÜİK belirleyecek

Kanuna göre, düzenlemenin uygulanmasında kullanılacak olan Yİ-ÜFE aylık değişim oranları, TÜİK'in (Türkiye İstatistik Kurumu) her ay için belirlediği 31 Aralık 2004'e kadar toptan eşya fiyatları endeksi (TEFE) aylık değişim oranlarını, 1 Ocak 2005'ten itibaren üretici fiyatları endeksi (ÜFE) aylık değişim oranlarını, 1 Ocak 2014'ten itibaren yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) aylık değişim oranlarını, 1 Kasım 2016'dan itibaren aylık yüzde 0,35 oranını ifade edecek.

Yorumlar (0)
26
parçalı az bulutlu