Paket turlara ilişkin yeni gelişme: Geri ödenecek!

Ticaret Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Covid-19) sebebiyle paket tur sözleşmeleri yönetmeliğini değiştirdi. İptal edilen paket turlar için tüketiciye gerçekleştirilecek geri ödemelerin takvimi tekrar düzenlendi.

EKONOMİ 15.05.2020, 09:35
Paket turlara ilişkin yeni gelişme: Geri ödenecek!

Resmi Gazete'de yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını sebebiyle paket tur sözleşmelerinde yapılan yönetmelik değişikliği yayımlandı.

İptal edilen paket turlar için tüketiciye geri ödeme yapma süresi, Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan yönetmelik değişikliğiyle birlikte, fesih bildiriminden itibaren 14 gün olarak korundu. 

Fakat ulaşımı uçakla sağlanan paket turlara ilişkin bazı esneklikler yapıldı. Ticaret Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Covid-19) sebebiyle seyahat acentalarının çektiği ekonomik sorunların, tüketicinin alacaklarını tahsilini tamamen imkânsız hale getirmemesi için yeni bir karar aldı. 

Ulaşımı uçakla sağlanan turlar için geri ödemenin, uçuş yasağının kalkmasından 60 gün sonra başlamasına yönelik karar verildi. Bu süreden sonra yapılacak geri ödemeler de 14 gün içinde tamamlanmış olacak.

Resmi Gazete'de yer alan açıklama şu şekilde:

"Ticaret Bakanlığından:

PAKET TUR SÖZLEŞMELERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 14/1/2015 tarihli ve 29236 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Paket Tur Sözleşmeleri Yönetmeliğine aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Covid-19 salgını nedeniyle sözleşmenin feshi

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin 16 ncı maddesi kapsamında yapılan bedel iadelerinin, fesih bildiriminin paket tur düzenleyicisi veya aracısına ulaşmasından itibaren on dört gün içerisinde yapılması esastır. Ancak, COVİD-19 salgını nedeniyle, 5/2/2020 tarihinden itibaren ifası öngörülen ve hava yolu ile ulaştırma içeren paket tur sözleşmelerine ilişkin bedel iadelerinde, paket tur düzenleyicisi veya aracısı tarafından hava taşıma işletmelerine ödenip belgelendirilen uçuş bedeli, uçuş yasağı kalktıktan sonraki altmışıncı günü izleyen on dört gün içerisinde katılımcıya iade edilir.

(2) Katılımcının bilgilendirilmesi ve açık onayının alınması koşuluyla, ödenmesi zorunlu vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülüklerden doğan masraflar hariç olmak üzere katılımcının ödemiş olduğu bedel, uçuş yasağı kalktıktan sonraki altmışıncı günü izleyen on dört gün içerisinde iade edilir.

(3) Katılımcının birinci veya ikinci fıkrayı tercih ettiğine ilişkin yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bilgilendirilmesi ve onayının alınmasında ispat yükü paket tur düzenleyicisi veya aracısına aittir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür."

Yorumlar (0)
18
açık