Merkez Bankası ekim ayı faiz kararını açıkladı: 150 baz puan indirim!

Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 12’den yüzde 10,50'ye düşürülmesine karar verdi.

EKONOMİ 20.10.2022, 14:00 20.10.2022, 14:38 Ömer Aksan
Merkez Bankası ekim ayı faiz kararını açıkladı: 150 baz puan indirim!

Merkez Bankası bugün yılın 10’uncu faiz kararını açıkladı. Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında bir araya gelen kurul piyasaların merakla beklediği kararı açıkladı.

Merkez Bankası, 150 baz puan faiz indirimine gitti

Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 12’den yüzde 10,50'ye indirilmesine karar verdi.

Geçtiğimiz ay 100 baz puan indirerek yüzde 12 seviyesine düşüren kurul bu ay ise 150 baz puan indirerek yüzde 10,50'ye düşürdü.

Beklentilerin üzerinde gerçekleşti

PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi sonuçlarında, ekonomistlerin hemen hemen tamamı politika faizinin 100 baz indirilerek yüzde 11'e çekilmesini beklediklerini açıklamıştı. 

"Küresel büyüme tahminleri aşağı yönlü güncellenmekte..."

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 12’den yüzde 10,5’e indirilmesi yönünde karar verirken, karar metninde şu ifadelere yer verildi:

“Dünya genelinde jeopolitik risklerin iktisadi faaliyet üzerindeki zayıflatıcı etkisi artarak devam etmektedir. Önümüzdeki sürece ilişkin küresel büyüme tahminleri aşağı yönlü güncellenmekte ve resesyonun kaçınılmaz bir risk olduğu değerlendirmeleri yaygın hale gelmektedir. Türkiye’nin geliştirdiği stratejik nitelikte çözüm araçları aracılığıyla başta temel gıda olmak üzere bazı sektörlerdeki arz kısıtlarının negatif etkileri azaltılmış olsa bile uluslararası ölçekte tüketici ve üretici fiyatlarının artış eğilimi devam etmekteedir. Yüksek küresel enflasyonun, uluslararası finansal piyasalar ve enflasyon beklentileri üzerindeki etkileri yakın bir şekilde izlenmektedir. Bununla beraber, gelişmiş ülke merkez bankaları artan arz-talep uyumsuzluğu ve enerji fiyatları ile işgücü piyasalarındaki katılıklara bağlı olmak üzezre enflasyonda görülen yükselişin beklenenden uzun sürebileceğini belirtmektedirler. Ülkeler arasında farklılaşan iktisadi duruma bağlı olarak gelişmiş ülke merkez bankalarının para politikası iletişim ve adımlarında ayrışma artarak sürmektedir. Finansal piyasalardaki belirsizliklere ilişkin merkez bankaları tarafından geliştirilen yeni destekleyici araç ve uygulamalarla çözüm üretme gayretlerinin devam ettiği gözlenmektedir.”

“2022’nin ilk yarısında kuvvetli bir büyüme yaşanmıştı. Yılın ikinci yarısına ilişkin öncü göstergeler ise zayıflayan dış talebin etkisiyle birlikte büyümedeki yavaşlamanın devam ettiğine işaret etmektedir. Bununla beraber, imalat sanayi konusundaki dış talep kaynaklı baskıların iç talep ve arz kapasitesine yönelik şu an için sınırlı olan etkileri yakın bir şekidle takip edilmektedir. İstihdam kazanımları benzer yapıdaki ekonomilere göre daha pozitif seyretmektedir. Özellikle istihdam artışına katkı sağlayan sektörler dikkate alındığı zaman büyüme dinamikleri yapısal kazanımlarla desteklenmektedir. Sürdürülebilir bileşenlerin büyümenin kompozisyonundaki payı artarken, turizmin cari işlemler dengesine beklentileri geçen güçlü katkısı sürmektedir. Bunun dışında, enerji fiyatlarında görülen yüksek seyir ve ana ihracat pazarlarının resesyona girme ihtimali cari denge üzerindeki riskleri canlı tutmaktadır. Cari işlemler dengesinin sürdürülebilir düzeyde kalıcı hale gelmesi, fiyat istikrarı için kritik önem arz etmektedir. Erişilen finansman kaynakları ve kredilerin büyüme hızının amacına uygun bir biçimde iktisadi faaliyet ile buluşması yakın bir şekilde takip edilmektedir. Öte yandan, son dönemde belirgin bir biçimde açılan politika-kredi faizi makasının açıklanan makroihtiyati tedbirlerin katkısı ile geldiği denge takip edilmektedir. Kurul, parasal aktarım mekanizmasının etkinliğine destek verecek araçlarını güçlendirmeyi sürdürecektir.”

"Sonraki toplantıda da faiz indirimine gidileceği" vurgusu

“Enflasyonda ortaya çıkan yükselişte; jeopolitik gelişmelerin sebep olduğu enerji maliyeti artışlarının dolaylı ve gecikmeli etkileri, ekonomik temellerden uzak fiyatlamaların etkileri, tarımsal gıda ve tarımsal emtia ve küresel enerji fiyatlarındaki artışların sebep olduğu güçlü negatif arz şokları etkili olmaya devam etmektedir. Kurul, finansal istikrarın ve sürdürülebilir fiyat istikrarın güçlendirilmesi için atılan ve kararlılıkla izlenen adımlar ile beraber, küresel barış ortamının tekrar tesis edilmesiyle dezenflasyonist sürecin başlayacağını tahmin etmektedir. Azalan dış talebin toplam üretim ve talep koşulları üzerindeki etkileri yakın bir şekilde izlenmektedir. Küresel büyümeye ilişkin belirsizliklerin ve jeopolitik risklerin arttığı bir dönemde sanayi üretiminde yakalanmış olan ivmenin ve istihdamdaki artış trendinin sürdürülmesi bakımından finansal şartların destekleyici olması önem arz etmektedir. Bu kapsamda Kurul, politika faizinin 150 baz puan indirilmesine karar vermiştir. Kurul, sonraki toplantıda da benzer bir adım atılmasının ardından faiz indirim döngüsünün sona erdirilmesini gündeme almıştır. Fiyat istikrarının sürdürülebilir bir biçimde kurumsallaşması için TCMB’nin bütün politika araçlarında kalıcı ve güçlendirilmiş liralaşmayı teşvik eden geniş bir politika kapsamını gözden geçirme süreci devam etmektedir. Değerlendirme süreçleri sona eren kredi, likidite ve teminat politika adımları para politikası aktarım mekanizmasının etkinliğinin kuvvetlendirilmesi için kullanılmaya devam edilecektir.

TCMB, fiyat istikrarı temel hedefi doğrultusunda enflasyonda kalıcı düşüşe vurgu yapan güçlü göstergeler oluşana ve orta vadeli yüzde 5 hedefine varıncaya kadar elindeki bütün araçları liralaşma stratejisi kapsamında kararlılıkla kullanmaya devam edecektir. Fiyatlar genel seviyede sağlanacak istikrar, ülke risk primlerinde yaşanan düşüş, döviz rezervleri ve ters para ikamesindeki artış eğiliminin devam etmesi ve finansman maliyetlerinin kalıcı bir şekilde gerilemesi yoluyla finansal istikrarı ve makroekonomik istikrarı olumlu etkileyecektir. Bu şekilde, istihdam, üretim ve yatırım artışının sağlıklı ve sürdürülebilir bir biçimde devamı için uygun zemin oluşacaktır.

Kurul, kararlarını öngörülebilir, veri odaklı ve şeffaf bir çerçevede almaya devam edecektir. Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti, 5 iş günü içinde yayımlanacaktır.”

Yorumlar (0)