Meclis’te kabul edildi: Borçlar tekrar yapılandırılacak

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde SGK, vergi ve trafik cezası borçları da dahil olmak üzere kimi borçların yeniden yapılandırılmasına ilişkin kanun teklifi yeterli çoğunlukla kabul edilerek yasalaştı.

EKONOMİ 03.06.2021, 07:20 03.06.2021, 18:10 Kaya
Meclis’te kabul edildi: Borçlar tekrar yapılandırılacak

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda AK Partili vekillerin “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi” kabul edilmesinin ardından yasalaştı.

Ceza ve vergi borçlarına düzenleme geldi

Kabul edilmiş olan maddelere göre, 30 Nisan 2021 tarihi ve öncesini de kapsayan beyana dayanan vergilerde verilmesi gerekli beyannamelerin, gecikme faizleri vergi cezaları, gecikme cezaları, 2021 senesi için 30 Nisan 2021 tarihine kadar olan vergi cezaları, gecikme faizi, gecikme cezaları, idari para cezaları, amme alacakları, Tütün Ürünleri Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü dahilinde verilmiş olan idari para cezaları, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından tahakkuk etmesine karşın ödenmeyen sigorta primleri, işsizlik sigortası primi, emeklilik keseneğiyle bunlara bağlı olan gecikme cezaları Belediyelerin amme alacaklarına düzenleme getirildi.

30 Nisan 2021 tarihine kadar olan borçlara yapılandırma uygulanacak

Yapılan düzenlemeyle, Sosyal Güvenlik Kurumu, Hazine ve Maliye Bakanlığı, il özel idareleri, Ticaret Bakanlığı, belediyelerle Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı’na 30 Nisan 2021 tarihine dek olan kimi borçların yapılandırılmasına gidilecek.

Belediyelerin, atık su ve katı atık ile sunmuş olduğu kimi hizmetlerden kaynaklanan ücret alacakları, alınan kimi paylar, büyükşehir belediyelerinin katı atık ücretleriyle kanalizasyon ve su idarelerinin su ve atık su bedeline ilişkin alacakları da yapılandırmaya dahil edildi.

Taşıt vergi borçları

Her bir taşıt için ödenecek olan MTV, taşıta dair idari para cezalarıyla geçiş ücretinin en az yüzde 10’luk diliminin ödenmesi kaydıyla taksit dönemince fenni muayene izni çıkacak. Vergi artırımı ve matrah üzerine hesaplanmış olan vergiler, ikişer aylık dönemlerde azami olarak 6 eşit taksitle ödenecek.

Yıllık beyannamelerinde vergiye esas olan matrahları Gelir ev Kurumlar Vergisi mükellefleri belirli düzeyde arttırabilecekler.

18 taksite kadar ödenebilecek

Yapılandırmadan yararlanacak olan kişilerin ödemelerini, dokuz, altı, on iki ve on sekiz aylık taksitlerle ödemesi mümkün olacak.

Kurum ve belediye borçlarına 120 taksit

Belediyelerle bunlara bağlı kamu tüzel kişiliğine sahip ödenmesi gerekli olan tutarlar 120 eşit taksitle ödenebilecek.

Karşılıksız senet, çek ve kredi borçları

Karşılıksız çıkmış olan protesto edilmiş senet, çek, kredi kartları ve diğer krediye ilişkin borçlarını da zamanında ödeyemediklerinden Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi’ne bildirilmiş olan kişilerin ve kredi müşterilerinin yükümlülüklerini yerine getirmesi durumunda gerideki ödeme performanslarına dair olumsuz yöndeki kayıtları yapılmış olan düzenlemeyle dikkate alınmayacak.

Yorumlar (0)
17
parçalı az bulutlu