Maliye Bakanlığından döviz bürosu kararı!

Hazine ve Maliye Bakanlığı, ortakları yeterli mali güce sahip olduğunu belgeleyemeyen döviz bürolarının kuruluş, faaliyet ve devirlerine ilişkin başvuruları kabul etmeyecek.

EKONOMİ 02.02.2020, 10:12
Maliye Bakanlığından döviz bürosu kararı!

Hazine ve Maliye Bakanlığı, hissedarları yeterli mali güce sahip olduğunu belgeleyemeyen döviz bürolarının kuruluş, faaliyet ve devirlerine ilişkin başvuru işlemlerini reddetme kararı aldığını duyurdu.

Alınan bilgilere göre, ilgili mevzuat uyarınca, "döviz bürosu" olarak anılan döviz alım ve satımında yetkili müesseselerin kuruluş, faaliyet, şube açma izni, şube faaliyet izni ve hisse devir başvuru işlemlerinde hissedarların yeterli mali güce sahip olması şartı aranıyor.

YMBS üzerinden cevap verilecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı, artık yetkili müesseselerin "kuruluş, faaliyet, şube açma izni, şube faaliyet izni ve hisse devir başvuru" işlemlerinde mali güçlerini belgeleyememeleri hâlinde, bu işlemlere ilişkin başvuruları kabul etmeyecek. "Gerekli mali güce sahip olma" şartının yerine getirilememesi dolayısıyla yapılacak ret işlemi YMBS (Yetkili Müessese Bilgi Sistemi) üzerinden yapılacak.

Nasıl belgelenecek?

Hazine ve Maliye Bakanlığı, istenilen yeterli mali gücün belgelenmesine ve kanıtlanmasına ilişkin usul ve esasları da hazırladığı bir genelgeyle belirledi. Şubat ayı itibarıyla uygulamaya giren genelgeye göre, Hazine ve Maliye Bakanlığına yapılacak yetkili müessese kuruluş ve faaliyet izni, şube açma izni ve hisse devri başvurularında kurucu veya mevcut ortakların, hisseleri devralacak gerçek veya tüzel kişilerin mali güçlerini belgelemesi zorunlu olacak.

Yetkili müessese kurucuları, toplamda en az kuruluş izni için belirlenmiş asgari ödenmiş sermaye tutarı, faaliyet izni için belirlenmiş asgari ödenmiş sermaye miktarının onda birine karşılık gelen tutar ve başvuru ücreti tutarının toplamı kadar mali gücü bulunduğunu belgeyle kanıtlayacak. Şube faaliyet izinleri için de yine bu faaliyet için belirlenmiş sermaye şartının belgelenmesi gerekecek.

Hisse devir izni başvurularında da hisseleri devralacak olanlar, toplamda en az devralacakları hisse tutarı kadar mali gücü olduğunu ispat etmek zorunda olacak.

Alacaklar ve banka hesaplarına bakılacak

Mali gücün belgelendirilerek kanıtlanmasında dikkate alınacak bazı kriterler de söz konusu genelge ile belirlendi. Bu kriterlere göre, başvuru sahibinin son 5 yıla ait gelirlerinin toplamı, belgelerle ispat edilmesi gereken tutarın en az 2 katı olacak. Başvuru sahibinin banka hesabında kanıtlaması gereken tutar kadar bakiye bulunacak. Satışların son 1 yıl içerisinde gerçekleştirilmesi şartıyla başvuru sahibi, menkul kıymet, taşıt veya gayrimenkul satışı sonucunda belgelendirilmesi gereken tutar kadar gelir gösterecek. Başvuru sahibinin ortağı olduğu şirketlerden belirlenen tutar kadar alacağının bulunması gerecek.

Fakat banka hesaplarında yer alan tutarların kişinin gelirleriyle uyumlu olması gerekiyor. Kişinin Hazine ve Maliye Bakanlığına beyan ettiği resmî kayıtlarda yer alan gelirleri ile uyumsuz olan banka hesap hareketleri mali gücün ispatlanmasında dikkate alınmayacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığına YMBS (Yetkili Müessese Bilgi Sistemi) üzerinden yapılmış ve henüz sonuçlanmayan başvurular için de genelge hükümleri geçerli olacak.

Yorumlar (0)
18
açık