Kripto para düzenlemesi Meclis'ten geçti

Kripto varlıklara düzenlemeler içeren kanun teklifi, TBMM Genel Kurul'da kabul edilerek yasalaştı.

EKONOMİ 26.06.2024, 21:40 27.06.2024, 17:13 Buse Önder
Kripto para düzenlemesi Meclis'ten geçti

TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen Sermaye Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, kripto varlık hizmet sağlayıcıların kuruluş ve faaliyetlerini düzenliyor. Yeni düzenlemeye göre, kripto varlık hizmet sağlayıcıların faaliyetlerine başlayabilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan (SPK) izin alması zorunlu hale getiriliyor.

İzin sürecinde, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından belirlenen kriterlere uyum aranacak.

SPK'nın yetkileri artırıldı

Sermaye piyasası araçlarına özgü haklar sağlayan kripto varlıklarla ilgili düzenleyici işlemler, kararlar ve yaptırımlar konusunda SPK yetkili kılındı. SPK, kripto varlık hizmet sağlayıcılar ile müşterileri arasındaki sözleşmelerin düzenlenmesi, kapsamı, değiştirilmesi, ücret ve masraflar, sözleşmenin sona ermesi ve feshi gibi konularda belirlemeler yapabilecek.

Ayrıca, platformların kendi bünyelerinde işlem görecek veya ilk satış ya da dağıtımı yapılacak kripto varlıklar için yazılı listeleme prosedürü oluşturulması zorunlu olacak.

Serbest piyasa koşulları

Platformlarda fiyatlar serbestçe oluşacak ve platformlar, işlemlerin güvenilir, şeffaf, etkin, istikrarlı, adil, dürüst ve rekabetçi bir şekilde gerçekleşmesini sağlamakla yükümlü olacak. Bu amaçla, emir ve işlem esaslarını belirleyecek, gözetim sistemleri kuracak ve her türlü önleyici tedbiri alacaklar.

Piyasa bozucu nitelikteki eylem ve işlemlerin tespiti, önlenmesi ve tekrarının engellenmesi amacıyla platformlar, gerekli tedbirleri almak ve raporlamakla yükümlü olacak.

Müşteri bilgilerinin güvenliği ve şeffaflığı

Kripto varlık transferlerinin gerçekleştirildiği cüzdanlar ve fon transferlerinin gerçekleştirildiği hesaplara ilişkin kayıtlar, kripto varlık hizmet sağlayıcılar tarafından güvenli, erişilebilir ve takip edilebilir şekilde tutulacak. Müşterilere ait kripto varlıkların müşterilerin kendi cüzdanlarında bulundurulması esas alınacak.

Kripto varlıklara yönelik yatırım danışmanlığı ve portföy yöneticiliği yapılmasına ilişkin usul ve esaslar SPK tarafından belirlenecek. Kripto varlık hizmet sağlayıcılara faaliyetlerini gösterecek yetki belgeleri verilecek. Bankalar için ise Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) uygun görüşü aranacak.

İzinsiz faaliyetlere ağır cezalar

İzin almaksızın kripto varlık hizmet sağlayıcısı olarak faaliyet gösteren kişi ve kuruluşların yetkililerine 3 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 5 bin günden 10 bin güne kadar adli para cezası verilecek.

Kripto varlık hizmet sağlayıcılarının zimmetine para veya kripto varlık geçiren yöneticileri ve mensupları 8 yıldan 14 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılacak. Suçun hileli davranışlarla işlenmesi halinde ceza 14 yıldan 20 yıla kadar hapis ve 20 bin güne kadar adli para cezasına kadar çıkabilecek.

İzni kaldırılan kripto varlık hizmet sağlayıcılarının yönetim veya kontrolünü elinde bulundurmuş olan kişilere, kripto varlık hizmet sağlayıcının ya da müşterilerinin kaynaklarını kendi veya başkalarının menfaatine kullandırma fiilleri nedeniyle 12 yıldan 22 yıla kadar hapis ve 20 bin güne kadar adli para cezası verilecek.

Yorumlar (0)