Kredi kartı ödemelerinde "asgari tutar" değişti

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan (BDDK) banka ve kredi kartları yönetmeliğinde değişiklik yapıldı.

EKONOMİ 28.03.2020, 10:11
Kredi kartı ödemelerinde "asgari tutar" değişti

BDDK (Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu) tarafından "Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmeliği"nde bazı düzenlemeler yapıldı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun "Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmî Gazete'de yayımlandı. 

Yayımlanan değişikliğe göre, Yönetmeliğin 17'nci maddesinin üçüncü fıkrasının (e) bendi ile beşinci fıkrasının (h) bendi şu şekilde değiştirildi:

"(e) Ödenmesi gereken asgari tutarın Kurulca belirlenecek tutardan aşağı olamayacağı. (h) Ödenmesi gereken asgari tutarın Kurulca belirlenecek tutardan aşağı olamayacağına ve bankanın bu miktardan az olmamak üzere asgari ödeme tutarını belirleyebileceğine.”

Aynı Yönetmeliğin 22'nci maddesinin başlığı “Kredi kartı limiti ve asgari tutar” olarak değiştirilerek, söz konusu maddeye şu fıkra eklendi:

"Kurul, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) görüşünü alarak, kredi kartlarında asgari tutarı dönem borcunun yüzde 20'si ile yüzde 40'ı arasında olacak şekilde belirlemeye ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşünü alarak kredi kartı limitine ilişkin bu maddede yer alan sınırlamaları değiştirmeye yetkilidir.”

Hükümlerini Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı'nın yürüttüğü yönetmelik, yürürlüğe girdi.

Yorumlar (0)
15
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur