Komisyondan geçti: Kamu borçları yapılandırılıyor

Kamuya olan borçların yapılandırılmasını da kapsayan Bazı Alacakların Tekrar Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Gerçekleştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonundan geçti.

EKONOMİ 01.02.2023, 00:03 Koray
Komisyondan geçti: Kamu borçları yapılandırılıyor

Teklifle, SGK, Ticaret Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, belediyeler, il özel idareleri, YİKOB ile ilgili alacaklara yapılandırma olanağı sunuluyor.

Düzenleme çerçevesindeki alacaklar için 31 Aralık 2022 tarihi dikkate alınacak.

Mükellefler tarafından muhtelif nedenlerle eksik beyan edilmiş veyahut beyan dışı bırakılmış geçmiş sene gelirlerinin belli tutar ve oranlar dahilinde beyan edilmesi temin ediliyor.

Kurumlar ve gelir vergisi mükellefleri, işletmelerinde mevcut olmasına rağmen kayıtlarında geçmeyen makine, teçhizat, emtia ve demirbaşları kendileri tarafından veyahut bağlı oldukları meslek kuruluşları tarafından belirlenecek rayiç ücretiyle defterlerine kaydedebilecek.

31 Aralık 2022 tarihinden evvel işlenen fiiller ile ilgili olup yapılandırma son müracaat tarihine değin tebliğ edilen idari para cezalarında da yapılandırılmaya gidilecek. 2 bin TL'ye kadar olan kamu borçları silinecek

Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı olan tahsil daireleri tarafından izlenen alacaklardan, vadesi 31 Aralık 2022 tarihinden evvel olmasına rağmen 1 Ocak 2023 tarihi itibarıyla ödenmemiş ve bütün tahsil daireleri itibarıyla feri ve asli toplamı 2 bin TL ve altında olanların tahsilinden vazgeçilecek.

SGK, Ticaret Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, belediyeler, il özel idareleri ve YİKOB'Iara bağlı olan tahsil dairelerine ödenecek olan tutarların ilk taksitini 31 Mayıs 2023 tarihine değin ve azami 48 eşit vadede ödemeleri koşulu aranacak.

Tutarın peşin olarak ödenmesi durumunda katsayı uygulanmayacak; feri alacakların yerine Yİ-ÜFE aylık değişimleri esas alınarak hesaplanacak olan tutarların yüzde 90'lık kısmının tahsil edilmesinden vazgeçilecek.

Tasarım ve AR-GE merkezleri haricinde, teşvik çerçevesinde çalışılabilecek süreye dair Cumhurbaşkanına tanınan yüzde 75'e değin artırma yetkisi yüzde 100'e yükseltiliyor.Sürücü belgeleri iade edilecek


Sürücülere trafik idari para cezalarına dayanarak verilen ve aktif halde olan ceza puanları silinecek, puan hesaplamalarında dikkate alınmayacak.

Geçici bir süreliğine geri alınan ve ilgilisine teslim edilmeyen sürücü belgeleri, ilgilinin başvurusu üzerine iade edilecek, ilerleyen dönemde olabilecek geri alma işlemi hesaplamasında da bu durum yok sayılacak.

Uyuşturucu ve alkolle araç kullanmak, ölümlü kazaya neden olmak ve drift yapmak, bahse konu düzenleme çerçevesinde değerlendirilmeyecek.

Spor anonim firmaları ve kulüplerince sporculara yapılan maaş ödemeleri üzerinden alınan gelir vergisinin; ilgili olan vergi dairesine kanuni süre içinde beyan edilmiş ve zamanında ödenmiş olması şartıyla, vergi dairesi tarafından ilgili firma ve kulüpler tarafından açılan özel hesaplarına gönderilmesi sağlanacak.

Yorumlar (0)