Kamuya taşıt alımında çevreci ve yerli üretim araçlara öncelik verecek

Orta Vadeli Program'a (OVP) göre, kamuya yeni taşıt alımlarında ekonomik, yerli üretim ve çevreci araçlara öncelik verilecek. Kamudaki taşıt ihtiyaçları öncelikli olarak geçici tahsis ya da ihtiyaç fazlası taşıtların devri ile karşılanacak.

EKONOMİ 08.09.2023, 12:25 09.09.2023, 09:30 Özgü Kübra
Kamuya taşıt alımında çevreci ve yerli üretim araçlara öncelik verecek

Ekonomide 3 yıllık yol haritası olan OVP'den yapılan derlemeye göre, program kapsamında, kamu harcamalarında tasarrufu sağlamak amacıyla bazı yapısal değişiklikler de hayata geçirilecek.

Kamuda tasarruf tedbirleri uygulanacak

Afet ve deprem riski harcamaları dışında kamu açığı düşürülecek, bütçe disiplini çerçevesinde maliye politikasının sürdürülebilirliği daha da güçlendirilecek.

Harcamaların gözden geçirilmesi ise sistematik bir hale getirilecek ve verimsiz harcama kalemleri tasfiye edilecek. Ayrıca yeni harcama alanları da sınırlandırılacak.

Öncelik sosyal ve ekonomik fayda üretecek yatırımlarda

Kamu yatırım programı kapsamında rasyonelleştirme çalışmaları yapılacak ve bu çalışma kısa zaman içinde tamamlanacak. Sosyal ve ekonomik fayda üretecek yatırımlara ise öncelik verilecek.

Hazine, nakit rezervinin güçlendirilmesi açısından daha etkin kullanılacak. Bunun için de "Tek Hazine Kurumlar Hesabı'nın" sınırları biraz daha genişletilecek.

Sektörel kamu alımları düzenlemesi de hayata geçirilecek konular arasın da yer alıyor. Kamu alımlarına ilişkin harcamaların rasyonelleştirilmesi anlayışı ile tasarruf odaklı merkezi kamu alım politikalarının çerçevesi genişletilecek.

Kamuda taşıt alımı ve kullanımı denetlenecek

Kamu taşıtlarının kullanım durumu ihtiyaç analizleri kapsamında sistematik olarak denetlenecek. Taşıt ihtiyaçları öncelikli olarak geçici tahsis ya da ihtiyaç fazlası taşıtların devri ile karşılanacak. Yeni taşıt edinimlerinde ise ekonomik, yerli üretim ve çevreci araçlara öncelik tanınacak.

Vergi harcamaları gözden geçirilecek

Kamu mali yönetiminde sağlıklı ve sürdürülebilir gelir kaynaklarının artırılması amacıyla vergi tabanında genişletme yapılacak. Vergi harcamaları ise gözden geçirilecek ve etkin olmayan istisna, indirimler ve muhafiyet kaldırılacak.

Kurumlar, gelir, katma değer vergileri kanunlarıyla vergi usul kanununun güncellenmesi için yeni düzenlemeler uygulamaya geçirilecek. Orta vadede vergilerin doğrudan payı artırılacak.

Karbon vergisi özelliği taşıyan vergiler ise gözden geçirilecek ve tamamlayıcı karbon vergisi dahil olmak üzere karbon fiyatlandırma araçlarının yatırım ve kalkınma ortamı üzerinde yol açacağı sosyal ve ekonomik etkiler analiz edilecek.

Kayıt dışılık ile mücadele konusunda ise teknolojik imkanlardan daha fazla faydalanılacak. Dijital faaliyetlerde kayıt dışılığı kapsayacak ve yatırım ortamının cazibesini daha da artıracak bir takım vergi uygulamaları geliştirilecek. Dijital olarak transfer edilebilen ve alınıp satılabilen, dijital maddi değeri temsil eden sanal varlıklar ise kullanılarak yapılan işlemlere ilişkin mevzuat çalışmaları devam edecek.

Sosyal güvenlik sistemi kapsamında kişilerin daha fazla istihdamda kalmasını teşvik eden, hakkaniyeti ve aktüerya dengeyi önceleyen düzenlemeler uygulamaya geçirilecek, sistemin ise mali açıdan sürdürülebilirliği güçlendirilecek.

Sosyal güvenlik mevzuatı ve uygulamaları değişen işgücü piyasası koşullarına ve yeni nesil esnek çalışma şekillerine daha uyumlu hale getirilecek. Prim borçlarının takip ve tahsilat süreçleri etkinleştirilecek. Kayıt dışı istihdam ve kayıt dışı ücretle mücadelede veri analizine dayalı risk odaklı denetim faaliyetleri artırılarak prim tabanı genişletilecek.

Sosyal dayanışma ve yardımlaşma fonu etkin kullanılacak

Sağlık hizmetlerinin geri ödemesi kapsamında risk analizini ile hizmet sunucularının davranışlarını inceleyen denetim modelleri etkin hale getirilecek.

Sosyal Güvenlik Kurumu’na ait bilişim sistemleri ise güçlendirilerek, kurumlar arası veri paylaşımı daha da artırılacak. Sağlık hizmetlerinin finansmanı konusunda değer bazlı geri ödeme yöntemleri kullanılmaya başlayacak.

Sosyal yardım sistemi yeniden gözden geçirilecek

İstihdam teşvikleri açısından etkin olmayan seçenekler sonlandırılacak. Kadın, engelli ve gençlere yönelik teşviklerin ağırlığı artırılacak. Teşvik sistemi etkin ve yalın bir yapıya kavuşturulacak. Sosyal yardım sistemi ise yeniden gözden geçirilecek. İşgücüne katılmaya mani olmayacak şekilde bütünleşik bir yapıda, fert başına ve aile odaklı asgari bir gelir garanti edecek şekilde baştan kurgulanacak. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu kaynakları ise daha etkin kullanılacak.

Yorumlar (0)