İstifa eden işçiye Yargıtay'dan kötü haber

Yargıtay 9. Hukuk Mahkemesi, istifa eden işçinin haklı sebeplerle bile ihbar tazminatı talebinde bulunamayacağına hükmedip, milyonlarca çalışana emsal oluşturacak önemli bir karara daha imza attı.

EKONOMİ 26.04.2021, 12:48 27.04.2021, 09:58
İstifa eden işçiye Yargıtay'dan kötü haber

9. Hukuk Mahkemesi'nde gerçekleşen bir davada istifa eden işçinin haklı bile olsa ihbar tazminatı talebinde bulunamayacağı hükmüne varıldı.

İşçi, maaşının resmiyettekinden az gösterilmesine karşı çıktı

Prime usulü ile çalışan bir satış elamanı, aldığı maaşın resmiyette gösterilenden düşük olduğu ve primlerinin ödenmediği gerekçesiyle işinden istifa etti.

Daha sonra ihbar ve kıdem tazminatı talebinde bulunan işçi, işverenden olumlu yanıt alamayınca İş Mahkemesi’nin yolunu tuttu.

İşçilik alacakları ve tazminatının ödenmediğini ileri süren işçi, fazla çalışma, bayram tatili ve hafta tatili ücreti alacağını talep etti. Ancak işveren işçinin mazeretsiz olarak işe gelmediği konusunda tutanak hazırlandığını bu nedenle de iş akdinin haklı nedene dayanarak feshedildiğini savunup davanın reddini istedi.

Bilirkişi raporu da inceleyen mahkeme; davanın kısmi olarak kabulüne hükmetti.

Dava karara bağlandı

Davalı avukatının kararı temyiz etmesiyle dosyayı inceleyen Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, emsal teşkil edecek bir karara imza attı.

Yargıtay’ın kararında şu ifadelere yer verildi, “Davacının belirlenen ücretine göre sigorta primlerinin kendisine ödenen ücretten gösterilmediği, bu sebeple de davacının iş akdini haklı nedenle feshettiği anlaşılmış olup, davacının aldığı ücretin sigorta kayıtlarına geçirilmemesi sebebiyle işçiye iş sözleşmesini haklı nedenle fesih imkânı verir.”

İhbar tazminatını alamadı

Ancak haklı bir sebeple bile olsa iş sözleşmesini fesheden tarafın ihbar tazminatı talebinde bulunamayacağına hükmeden mahkeme heyeti, işçinin tazminat talebini oy birliğiyle reddetti.

Yorumlar (0)
16
açık