Hayvan pazarlarında şartlar belirlendi

Kurban Bayramı nedeniyle oluşturulacak hayvan toplama ve satış yerlerine çalışma izni verilmesi için gerekli şartlar belirlendi.

EKONOMİ 19.07.2020, 10:15
Hayvan pazarlarında şartlar belirlendi

Tarım ve Orman Bakanlığının, kurban pazarları ile ilgili "Hayvan Satış Yerlerinin Ruhsatlandırılma ve Denetleme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği", Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yürürlüğe giren yönetmeliğe göre, Kurban Bayramı münasebetiyle oluşturulan hayvan toplama ve satış merkezi niteliğindeki kurban pazarlarına (hayvan satış yerleri) çalışma izni verilmesi için gerekli olan asgari hijyen ve teknik şartlar belirlendi.

Hayvan toplama ve satış merkezlerinin kurulması için ihtiyaç duyulan kapalı alan, kapalı hayvar barınma alanları ve açık hayvan barınma alanları ile karantina alanının büyüklüğü, hayvanların gece konaklamasına da olanak sağlayacak şekilde ilgili kişiler tarafından belirlenecek.

Yem ve su depolama

Hayvan toplama ve satış merkezlerine çalışma izni verilebilmesi için hayvanların günlük yem ve su ihtiyacının karşılanması gerekecek ve gerektiğinde ise günlük yem ve suların saklanması için depoların bulunması zorunlu olacak.

Tıbbi ve biyolojik atıklar

Güvenlik noktası da yönetmelikte ayrı madde olarak belirtiliyor.

Bu kapsamda hazırlanması gereken alanlar şöyle:

-Tıbbi ve biyolojik atıkların depolanmasına olanak veren kapalı ve muhafazalı depolama alanı

-Isı ve iklimlendirme merkezi

-Yeteri oranda otomatik gübre sıyırıcı

-İlgili mevzuatta belirtilen şartları taşıyan gübre ve hayvansal atıkların toplandığı depolama alanı.

Farklı türdeki atıklar

Farklı türdeki atıklar ise kaynağında veya üretildiği yerde diğer atıklarla karıştırılmadan, sınıflandırılıp ayrı ayrı toplanacak. Bu atıklar da çevre izin ve lisansı almış atık işleme tesislerine sevk edilecek.

Karantina alanı

Hayvan toplama ve satış merkezinde bulunacak karantina alanlarının özellikleri de belirlendi. Buna göre karantina alanları, işletmede bulunan diğer hayvanlardan izole, hayvan hastalıklarının bulaşmasını önleyecek mesafe ve yapıda olacak, ayrı bölme veya padoklara sahip olacak.

Aşı, muayene, işaretleme, numune ve test...

Hayvan toplama ve satış merkezinde ayrıca hayvanlar için sağlık bölümleri bulunacak.

Bu bölümde hayvanların muayenesi, kontrolleri, aşı tatbiki, işaretlemesi, numune alımı, tüberkülin testi yapılması ve benzeri işlemlerin uygulanabilmesi sağlanacak.

Bu bölümde uygun bölümler ve sıralanan işlemlerin yapılabilmesi için hayvanları kontrol altında tutabilecek bir sistem hazırlanacak.

Hayvan sahipleri ve bakıcılar için konaklama

Kurbanlık hayvanların sahiplerinin veya bakıcılarının konaklama ve dinlenmelerini mümkün kılacak temizlik ve hijyen şartlarının olduğu ve sosyal ihtiyaçların karşılanabildiği ve temel ihtiyaçlara karşı hizmetlerin sunulduğu konaklama alanı olacak.

Veteriner odası

Ayrıca bu alanda, resmî veteriner hekimin ziyaret ve teftişi sırasında kullanabileceği tam donanımlı büro ve dinlenme odası da bulunacak.

Yorumlar (0)
4
hafif yağmur