EPDK'den doğalgaz faturaları için yeni karar!

EPDK'dan gelen açıklamada, fatura borcu bulunan şehit aileleri, cihaza bağlı ve 65 yaş üstü tüketicilerin doğalgazı 3 ay süresince kesilemeyecek. Söz konusu abonelerin, faturalarını 4 aya kadar taksit halinde ödemelerine imkan tanınacak. Doğalgaz güvence bedeli 6 taksite bölünebilecek.

EKONOMİ 24.03.2022, 15:32 24.03.2022, 16:20 Ömer Aksan
EPDK'den doğalgaz faturaları için yeni karar!

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun (EPDK), Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği ile birtakım yeni düzenleme uygulamaya alınacak. 

Ödeme kolaylığı sağlanacak

Yeni düzenlemeye göre, abone bağlantı bedelinin taksitlendirilmesini isteyen müşterilere abone bedeli kredi kartına minimum 3 taksit yapılabilecek. Dağıtım firması taksit sayısında artış yapabilecek. Abone güvence bedelinin taksitlendirilmesini isteyen müşterilere vade farksız güvence bedeli en az 6 eşit taksit halinde yapılacak.

65 yaş üzeri tüketiciler, hayati risk bulunup cihaza bağlı olarak yaşayan bireylerin adreslerindeki tüketiciler, muharip/malul gazi ve şehit ailesi tüketicilerin bir aboneliğe ait faturalarının sene içerisinde minimum 3 dönem ödenmemesi durumunda gaz arzı durdurulabilecek.

Söz konusu tüketicilerin ödenmemiş borçları konusunda taksitlendirme istenmesi durumunda dağıtım firması tarafından taksitlendirme 4 ay olacak biçiminde yapılacak.

Dağıtım firmaları tarafından 65 yaş üzeri ve engelli tüketicilerin müşteri hizmetlerine erişiminin kolaylaştırılması amacıyla düzenlemelerin yapılması ve çağrı merkezine ulaşımları konusunda ve isteklerinin karşılanmasında öncelik sağlanacak.

Faturaya itirazda su ve elektrik faturalarına bakılabilecek

Dağıtım firmaları, web sitelerinde müşterilerin fatura hesaplaması ve son 3 yıla yönelik tüketim sorgulaması gerçekleştirebilecekleri bir sistem hazırlayacak. Bu sistemin tüketicilerin elektronik, sabit ve mobil iletişim bilgilerini ve fatura bildirim seçeneklerini güncellemelerine fırsat tanıyacak biçimde oluşturulması sağlanacak.

Tüketicilerin erişebilmeleri için faturalandırmaya esas olarak kullanılan verilerin son 5 yılı kapsayacak şekilde internet sitelerinde yayınlanma zorunluluğu getirilecek.

Tüketicilerin faturalarına itiraz etmeleri halinde, itiraza konu olan dönemdeki su ve elektrik faturalarının göz önünde bulundurularak düzeltmeye gidilmesinin önü açılacak.

Faturanın son ödemeye kadarki faturaya itiraz hakkı süresi, tüketici lehine olacak biçimde uzatıldı ve tebliğ tarihinden sonra 1 yıllık süre içinde olacak şekilde düzenlendi. Bu şekilde tüketiciler, faturaya itiraz hakkını bu süre içinde kullanabilecek.

Dağıtım firmasının kendi hatası sebebiyle yapılan eksik faturalandırma durumunda hesaplamalara alabileceği süre, geriye dönük 1 seneden fazla olamayacak.

3 ay süreyle gaz kesilemeyecek

Tüketicilerin, adresinde bulunmadığı hallerde sayaçla ilgili dağıtım firması tarafından gerçekleştirilen işlemler ile ilgili adrese bildirim bırakılmasının haricinde müşterinin sistemdeki telefonuna mesajla bilgi gönderilmesi zorunlu olacak.

Dağıtım firmaları, tüketicilerin başvurularına bakarak web sitesinde "Sıkça Sorulan Sorular" kısmı oluşturacak ve faturalarının, abone bağlantı bedelinin ve güvence bedelinin hesaplanabileceği sistemler oluşturacak.

Öte yandan dağıtım şirketince, tüketicilerin ödenmemiş faturalara esas tüketim tutarının hesaplanmış olan karşılığının sayaç açma-kapama ücretinin 3 katını geçmemesi durumunda gaz arzı durdurulamayacak. Fakat bu faturanın 3 ay süreyle ödenmemesi durumunda miktara bakılmadan doğalgaz hizmeti durdurulabilecek.

Bağlantı başvurusu yapan kişinin abone bağlantı ücretinin iadesini istemesi durumunda, doğalgaz servis hattının kurulmasına başlanmamış olması şartıyla bağlantı bedeli dağıtım firması tarafından 5 iş gününde iade edilecek.

Sayaç okuma sürelerine yeni düzenleme

Dağıtım firmalarının 15 Mayıs-15 Ekim arası süreçte konut ve ısınma amaçlı müşteriler için sayaç okumalarını 2 ayda bir gerçekleştirmesi ve bunu yapan firmalar tarafından gerekli bilgilendirmenin tüketicilere yapılması da yönetmelik çerçevesinde düzenlendi.

Herhangi bir gerekçeyle ilk ve son okuma arasındaki sayaç okuma süresinin mevzuattaki sürenin altında kalması durumunda fatura ödeme süresi asgari olmak üzere 25 gün olarak yapılacak, ilk ve son okuma arasındaki sayaç okuma süresinin mevzuattaki sürenin üstünde olması halinde ise tüketim tutarına minimum 2 taksit yapılacak.

Tüketicinin rızasının olması ve kurulun uygun görmesi şartıyla, dağıtım firmaları alternatif okuma, ödeme ve tahakkuk yöntemleri sunabilecek. Bunlar için tüketiciler zorunlu tutulamayacak ve talep ileten müşteriler için aylık sabit ödeme sistemine geçilebilecek.

Öte yandan doğalgaz bağlantı başvurusu yapan tüketiciler, uzaktan iletişim yoluyla mesafeli sözleşme yapabilecek.

Yorumlar (0)
19
açık