Engellilere eğitim desteği miktarı belli oldu

Özel eğitim okulları ile rehabilitasyon merkezlerinde engelliler için verilen eğitim desteği tutarları belirlendi.

EKONOMİ 05.02.2020, 10:53
Engellilere eğitim desteği miktarı belli oldu

Rehabilitasyon merkezleri ile özel eğitim okullarında engellilere verilen eğitim desteğinin bütçeden karşılanacak kısmı, KDV (katma değer vergisi) hariç olmak üzere bireysel eğitim için aylık 790 lira, grup eğitimi için aylık 221 lira olması kararlaştırıldı.

Hazine ve Maliye Bakanlığının, 2020 Yılı Özel Eğitime İhtiyaç Duyan Bireylere Verilecek Eğitim Desteği Tutarlarına İlişkin Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

1 Ocak 2020 tarihinden itibaren geçerli olacak tebliğe göre, Erişkinler İçin Engellilik Sağlık Kurulu Raporuyla asgari yüzde 20 oranında engelli olduğu, 18 yaş altı çocukların ilgili raporla özel gereksinimi olduğu belirlenen özel eğitim okullarıyla özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde verilen destek eğitimini almaları uygun görülen görme, işitme, zihinsel, bedensel yetersizliği olan bireylerle dil ve konuşma, özel öğrenme güçlüğü, otizm spektrum bozukluğu olan bireylerden ilgili destek eğitim programında belirtilen yaşlardaki bireylerin eğitim giderlerinin her yıl Bakanlıkça belirlenen tutarı Millî Eğitim Bakanlığı bütçesine bu amaçla konulan ödenekten karşılanıyor. Bu kapsamda özel eğitim okullarıyla özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde engelli bireylere verilen destek eğitiminin bütçeden karşılanacak kısmı, katma değer vergisi (KDV) hariç olmak üzere bireysel eğitim için aylık 790 lira, grup eğitimi için aylık 221 lira olarak kararlaştırıldı.

Belirlenen söz konusu tutarlar, Millî Eğitim Bakanlığı bütçesine bu amaçla konulan ödenekten, bu tutarları aşan kısmı ise ilgililer tarafından karşılanacak.

Engelli eğitim hizmetini sunan veya yararlananların gerçek dışı beyanda bulunarak fazladan ödemeye sebebiyet vermeleri durumunda, bu tutarların iki katı kanuni faiziyle birlikte ilgililerden müteselsilen (zincirleme olarak) geri alınacak. Bu fiillerin özel eğitim okulları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri tarafından tekrarı durumunda, ayrıca kurum açma izinleri iptal edilecek.

Yorumlar (0)
15
açık