Emekliye ve dul eşlere birden fazla emeklilik maaşı

SGK uygulamasında değişik adlarla çok sayıda gelir ve emeklilik aylıkları bulunuyor. Aynı zamanda bir kişi kendi çalışmalarından, eşinden, çocuklarından ya da anne ve babasından da emeklilik aylıklarına hak kazanabiliyor.

EKONOMİ 30.11.2019, 08:22
Emekliye ve dul eşlere birden fazla emeklilik maaşı

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) 5510 sayılı Kanunun 2008 yılından itibaren yürürlüğe girmesi ile birlikte bütün emeklilik işleri SGK tarafından yürütülüyor. Bu tarihten sonra emeklilik talebinde bulunan sigortalılar ile ölen sigortalıların hak sahiplerine belirtilen Kanun hükümlerine göre emeklilik aylık ve gelirleri bağlanıyor.

SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu) 5510 sayılı Kanununun yürürlük tarihinden sonra hem anneden hem babadan hem eşten hem çocuklardan ve hem de kendi çalışmalarından değişik emeklilik aylıklarına hak kazananlara, göz önünde bulundurulan bazı kriterler esas alınarak maaş bağlanıyor.

Dul eşe birden fazla emeklilik aylığı var
 

Malullük, vazife malullüğü veya yaşlılık aylığı ile birlikte, ölen eşinden dolayı da aylığa hak kazanan sigortalıya her iki emeklilik aylığı da bağlanabiliyor. Örneğin Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Kanununa göre 1250 lira yaşlılık aylığı alan Hatice teyzenin eşi 30 Kasım 2019 tarihinde vefat etmiş ve eşinden de 750 lira ölüm aylığına hak kazanmış olduğu varsayıldığında Hatice teyze bu iki aylığın toplamı olan 2000 lira aylığı almaya hak kazanıyor.

Birden fazla resmî nikahla evlenmiş olan dullara ise evliliğin eşin vefatı sebebiyle sona ermesi durumunda sonraki eşinden de aylığa hak kazananlara tercih ettiği yüksek aylık bağlanıyor.

Hem eşinden hem de anne ve/veya babasından ölüm aylığı almaya hak kazananlara, tercihine göre eşinden ya da anne ve/veya babasından bağlanacak aylığa hak kazanıyor.

Sürekli iş göremezlik geliriyle birlikte vefat eden eşinden dolayı da gelire hak kazanan eşe her iki geliri bağlanıyor.

Hem eşinden hem de anne ve/veya babasından vefat gelirine hak kazananlara, tercihine göre eşinden ya da anne ve/veya babasından bağlanacak geliri, evliliğin vefat sebebiyle sona ermesi durumunda sonraki eşinden de gelire hak kazananlara hangi geliri tercih ederse o gelir bağlanıyor.

Kendi çalışmasından dolayı birden fazla maaş bağlanması nasıl oluyor?

Hem malulen emeklilik hem de yaşlılığa bağlı emeklilik aylığına hak kazanan sigortalıya, bu aylıklardan yüksek olanı, aylıklar eşitse yalnız yaşlılık emeklilik aylığı bağlanabiliyor. Hem malullük hem yaşlılık aylığı aynı anda bağlanamıyor.

5510 sayılı SGK Kanununa göre vazife malullüğü aylığı almakta iken, tekrar sigortalı olanlardan hem vazife malullüğüne hem de malullük aylığına hak kazananlara bu aylıklardan yüksek olanı, aylıkları eşitse yalnızca vazife malullüğü aylığı bağlanıyor. Bunlardan hem vazife malullüğü hem de yaşlılık aylığına hak kazananlara ise, bu aylıkların her ikisi bağlanabiliyor.

Çocuklara birden fazla aylık bağlanması durumu

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) mevzuatında öngörülen şartlarla anne ve babasından ayrı ayrı aylığa hak kazanan çocuklara ise, yüksek olan aylığın tamamı, az olan aylığın yarısı bağlanıyor.

Örneğin Alican isimli bir çocuk, 17 kasım 2010 tarihinde vefat eden annesinden 500 lira, 31 Aralık 2018 tarihinde vefat eden babasından dolayı 1000 lira ölüm aylığına hak kazandığını varsayalım. Bu durumda çocuğa her iki dosyadan aylık bağlanıyor fakat yüksek olan 1000 lira aylığın tamamı, düşük olan 500 lira aylığın ise yarısı ödeniyor. Babadan hak ettiği aylık daha yüksek olduğundan tamdan ödenirken, annenin aylığı daha düşük olduğu için yarıma indiriliyor ve 250 lira (500/2) ödeniyor. Bu durumda hak sahibi çocuğa toplam 1250 lira (1000+250) ödenmiş oluyor. İş kazası-meslek hastalığı gibi sebeplerle ölen anne ve babadan ayrı ayrı gelire hak kazanan çocuklara yüksek olan gelirin tamamı, az olan gelirin yarısı bağlanıyor.

Anne ve babaya, birden fazla çocukları için aylık
 
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) mevzuatında öngörülen şartlarla, birden fazla çocuğundan aylığa hak kazanan anne ve babaya en fazla ödemeye imkân veren ilk iki dosyadan yüksek olan aylığın tamamı, düşük olan aylığın ise yarısı ödeniyor.

İş kazası-meslek hastalığı gibi sebeplerle birden fazla çocuğundan gelire hak kazanan anne ve babaya, en fazla ödemeye imkân veren ilk iki dosyadan yüksek olan gelirin tamamı, düşük olan gelirin ise yarısı bağlanıyor.

Yorumlar (0)
13
açık