Ek MTV’de kritik tarih belli oldu

Bu yıl ilk kez uygulanan ek Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin iptalinin Anayasa Mahkemesi'nde görüşüleceği tarih belli oldu.

EKONOMİ 22.09.2023, 12:05 Şeyda Gül
Ek MTV’de kritik tarih belli oldu

TBMM’de Haziran ayında kabul edilen torba yasa teklifiyle birlikte 2023 yılında sadece bir defaya mahsus olmak üzere ek Motorlu Taşıtlar Vergisi’nin iki defa ödenmesi kararlaştırılmıştı. Düzenlemenin yayımlandığı tarihte kayıt ve tescilli bulunan otomobil, otobüs, kamyonet, kamyon, helikopterler ve uçak dahil tüm taşıtlar ek MTV kapsamına alınmış ve ilk taksit ödemeleri tamamlanmıştı. Araç sahiplerinin 2023 yılında ödeyecekleri vergi kadar olan ek MTV’nin, 2023 yılına mahsus olacağı ve bir defa alınacağı kararlaştırılmıştı.

Ek MTV’nin iptali için Anayasa Mahkemesi’ne başvuruldu

Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilerinin azaltılması amacıyla çıkarılan ek MTV’nin yükünün vatandaşı zorladığını savunan CHP, söz konusu düzenlemenin iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu. 6 Eylül'e kadar uzatılan ek MTV'nin ilk taksitinin ödemelerinin tamamlanmasının arından Anayasa Mahkemesi'nin iptal istemini görüşeceği tarih belli oldu.

Haber Türk'te yer alan habere göre Anayasa Mahkemesi, ek MTV'nin iptal istemini 28 Eylül tarihinde görüşecek.

Ek MTV'nin ikinci taksiti ne zaman?

İlk taksit ödemelerini gerçekleştiren araç sahipleri, ek MTV'nin ikinci taksitini Kasım ayı sonuna kadar ödeyebilecek. 2023’ün ikinci yarısı ilk defa tescil edilen sıfır kilometre aracın ek MTV’si ise 6 aylık dönemden yarım hesaplanacak ve peşin ödenecek. Şöylemi, 2023’ün Eylül ayında ilk defa kayıt ve tescil edilmiş otomobil için araç sahipleri, yıllık MTV’nin yarısı kadar ek MTV ödemesi yapacak.

Ek MTV ödenmezse ne olur?

Ek MTV ödemesini gerçekleştirmeyen araç sahipleri, araçlarını trafikten çekmeyecekleri gibi hurdaya ve yurt dışına çıkarma nedeniyle tescil kaydı kapatma işlemlerini de yapamayacak.

Taşıtların her türlü satış veya devir işlemleri yapılmadan önce bu taşıtlara ilişkin tahakkuk eden ek MTV'nin tamamının ödenmesi gerekecek. Ek MTV ödenmemiş veya "6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun"un 48'inci maddesi kapsamında taksitlendirilmemiş taşıtlara ait fenni muayene yapılmayacak.

Kimler ek MTV ödemeyecek?

6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle mücbir sebep hali ilan edilen illerde yaşayanların yanı sıra ek MTV’den muaf olanlar şu şekilde;

  • Deprem tarihi itibarıyla kayıt ve tescilli olan taşıtlar,
  • Deprem nedeniyle yıkılan veya ağır ya da orta hasarlı hale gelen binaların maliklerine ait taşıtlar,
  • Depremlerde ağır hasar görerek kullanılamaz duruma gelen taşıtlar,
  • Deprem nedeniyle eşi veya birinci derece kan hısımlarından birini kaybeden mükelleflere ait taşıtlar ek MTV'den istisna olacak.

İstisna durumları nasıl bildirilir?

Deprem nedeniyle Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa ve Elazığ illeri ile Sivas'ın Gürün ilçesinde yıkılan veya ağır ya da orta hasarlı hale gelen binaların malikleri ve birinci derece kan hısımlarından birini kaybedenlerden, adına kayıt ve tescilli taşıtı bulunanlar ile deprem nedeniyle ağır hasar görerek kullanılamaz duruma gelen taşıtı bulunanlar veya bunlar adına veli, vasi, kanuni temsilciler ve konuya ilişkin olarak vekaletname ile tayin edilen vekillerce tebliğ ekinde yer alan "Ek MTV İstisna Talep Formu" ve ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından düzenlenen tevsik edici belgelerle taşıta dair mükellefiyetin bulunduğu vergi dairesi müdürlüğüne başvurulması halinde taşıtlara tahakkuk ettirilen ek MTV terkin edilecek.

Yorumlar (0)