BES'ten çıkmadan para çekilebilecek

BES katılımcıları, evlilik, eğitim, sağlık, mülk sahibi olma gibi ihtiyaçları nedeniyle sistemden çıkmadan birikimlerinin bir bölümünü çekebilecek.

EKONOMİ 09.07.2019, 15:57 Hülya İlgin
BES'ten çıkmadan para çekilebilecek

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)'ne önerilen ve 2019-2023 tarihini kapsayan On Birinci Kalkınma Planı'nda, yurt içi tasarrufların çoğaltılmasına yönelik önemli hedefler bulunuyor.

Buna göre, plan döneminde yurt içi tasarrufların artırılması ve artan tasarrufların imalat sanayisindeki öncelikli sektörlere ve üretken bölgelerdeki yatırımların finansmanına yönlendirilmesi hedefleniyor.

Bu kapsamda, uzun vadeli tasarruf yapma eğiliminin güçlendirilmesi ve bireylerin emeklilik gelirlerinin çoğaltılması için kamu emeklilik sistemi dışındaki sistemlere katılım teşvik edilecek. Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) katılımcı sayısı, sistemde kalma süresi ve fon tutarını artıracak şekilde geliştirilecek.

Genç nüfusta uzun dönemli tasarrufları cazip hale getirecek şekilde Bireysel Emeklilik Sistemi (BES)'te bulunan devlet destekleri yaşa göre farklılık gösterecek.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) katılımcılarının kısa vadeli nakit ihtiyaçları nedeniyle sistemden çıkışlarının önlenmesi sağlanacak. Bu amaçla sağlık, evlilik, eğitim, mülk sahibi olma gibi ihtiyaçlar nedeniyle kişilere sistemden çıkmadan birikimlerinin bir kısmını çekme olanağı tanınacak.

Kıdem tazminatıyla entegre edilecek

Bireysel emeklilikteki otomatik katılım sistemi, sistemde kalma süresi ve fon tutarını çoğaltacak şekilde yeniden yapılacak ve bireysel hesaplara bağlı kurulacak Kıdem Tazminatı Fonu ile entegre edilecek.

Sektörün, iş kolu veya meslek esaslı tamamlayıcı emeklilik kurumlarının iyi uygulama örnekleri doğrultusunda geliştirilmesi ve yayılması sağlanacak. Öncelikli sektörlerde şirket tasarrufları ve verimli kullanımı ilave vergisel teşviklerle çoğaltılacak.

Öncelikli sektörlerdeki şirketlerin nakit sermaye artırımları ilave vergisel yapılanmalarla teşvik edilecek.

İkinci konut ve sonrasına vergisel düzenleme

İkinci ve sonraki ev alımlarında vergileme ve kredi kullanımıyla ilgili uygulamalar ve düzenlemeler gözden geçirilecek. İmar değişikliklerinden kaynaklanan değer artışlarının vergilendirilmesine ilişkin mevzuat ve uygulama güçlendirilecek.

Hane halkı tasarruflarının artırılmasını temin için, borçlanarak harcama yerine harcama öncesinde tasarruf etme davranışı desteklenecek.

Dayanıklı tüketim mallarıyla eğitim, tatil gibi harcama kalemleri için bankalarda harcama kalemi grubuna özel birikim hesapları oluşturulacak ve bu birikimler kullanılarak gerçekleştirilen harcamalarda ilgili ürünler için vergisel teşvikler uygulanacak.

Bu amaçla, geçen sene yüzde 26,5 olan yurt içi tasarrufların gayrisafi yurt içi hasıla içindeki payının plan sonunda yüzde 30,3'e, Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) katılımcı sayısının 11,6 milyondan 15,2 milyona, Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fon tutarının da 96,3 milyar liradan 296 milyar liraya çıkması hedefleniyor.

Özel sektöre tek muhatap

Planda yer alan cari açığın finansmanına yönelik hedefler doğrultusunda da özel sektör yatırımını kolaylaştıracak temel bir düzenlemenin yanı sıra öngörülebilirliği, şeffaflığı artıracak, yatırımcı güvenini sağlayacak, aleyhe hükümlerin geçmişe yürümezliğini garanti altına alacak, yatırımların hızlanmasının önündeki engelleri kaldıracak geniş bir mevzuat yenileme çalışması yapılacak.

Yatırımlara ilişkin her türlü bürokratik işlemin kamu idaresi tarafından tek bir muhatap üzerinden daha kısa sürelerde tamamlanmasını sağlayacak düzenleme yapılacak. Yatırımlara ilişkin izin, onay ve ruhsat gibi süreçlerin hızlı, kullanıcı dostu, düşük maliyetli olmasını sağlayacak bilgi sistemi oluşturulacak.

İmalat sanayisinde yüksek katma değer yaratan bütün yeni yatırımların ülkeye çekilmesi için aktif tanıtım, müzakere ve özelleştirilmiş teşvik mekanizmaları hayata geçirilecek.

Yabancı emeklilik fonları Türkiye'ye çekilecek

Cari işlemler açığının büyük oranda borç yaratmayan dış kaynaklardan finanse edilmesi sağlanacak, finansman kalitesi artırılacak.

Uzun vadeli yatırım projelerinde vadeye uygun, uzun vadeli uluslararası ortaklık temelli finansman araçları geliştirilecek.

Ülkenin yatırım ortamı detaylı bir programla uluslararası alanda tanıtılacak. Dünyadaki emeklilik fonları başta olmak üzere büyük ölçekli fonların Türkiye'ye uzun vadeli yatırım yapmasına yönelik yeni finansal ürünler oluşturulacak.

Yorumlar (0)
kapalı