'Afet Yeniden İmar Fonu' TBMM'den geçti

'Afet Yeniden İmar Fonu' oluşturulmasını öngören kanun teklifi, Meclis Genel Kurulunda kabul gördü.

EKONOMİ 15.03.2023, 22:55 Koray
'Afet Yeniden İmar Fonu' TBMM'den geçti

AK Parti vekillerinin imzasını taşıyan Afet Yeniden İmar Fonunun Kurulması ile Kamu Borç Yönetimi ve Finansmanının Düzenlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Gerçekleştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi, Meclis Genel Kurulunda kabul gördü.

Kanun doğrultusunda, doğal afetler sebebiyle genel yaşama etkili afet bölgesi olarak ilan edilen yerlerde; üstyapı, altyapı ve imar faaliyetleri için gerekli kaynağın temin edilmesi, yönetilmesi ve ilgili kamu kuruluş ve kurumlara aktarılması maksadıyla Afet Yeniden İmar Fonu oluşturulacak.

Afet Yeniden İmar Fonu Yönetim Kurulu, Hazine ve Maliye Bakanı başkanlığında; Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, İçişleri Bakanı, Tarım ve Orman Bakanı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ile Bütçe ve Strateji Başkanından oluşacak.

Kurul, fondan kaynak aktarımı gerçekleştirilecek projeleri, harcama programlarını ve aktarılacak kaynak tutarını belirleyecek. Fonun işleyişi ve yapısına dair esas ve usuller Afet Yeniden İmar Fonunca çıkarılacak yönetmelik ile belirleniyor olacak. 

Fonun kaynakları; ülke içi ve ülke dışı kaynaklı nakdi bağış, hibe, yardım ve krediler; bütçeye bu maksatla aktarılacak ödenek; Afet Yeniden İmar Fonunca kuruluş ve kurumların mevzuatındaki her çeşit sınırlamalardan muaf tutularak ülke içi ve ülke dışı para ve sermaye piyasalardan temin edilen kaynak ve finansmanlardan oluşacak.

Kanunun maksadına uygun olarak Afet Yeniden İmar Fonu Yönetim Kurulunca karar verilen projelerde harcama programı çerçevesinde ve gerçekleşmelerle ilişkili olarak ödenmek üzere Afet Yeniden İmar Fonundan, kurul onayı ile ilgili kuruluş ve kurumlara kaynak aktarılacak. Bu yolla aktarılan meblağlar bir taraftan genel bütçe çerçevesindeki idareler için genel bütçeye, diğer idareler için ise ilgili kamu kuruluş ve kurumlarının bütçesine gelir olarak kaydedilecek.Fon denetlenecek

Fon, bağımsız denetim şartlarına uygun bir şekilde denetlenecek. Fonun kaynakları ve aktarılmasına dair mali veriler, maksimum 90 günlük dönemler itibarıyla vatandaşlarla paylaşılacak. Bu kapsamda, kaynak aktarılan yerler gerekli her çeşit belge ve bilgiyi sağlamakla yükümlü olacak.

Fon, kurumlar vergisinden muaf tutulacak. Fonun görevlerine ilişkin faaliyetlerinden sağladığı gelirleri dolayısıyla iktisadi işletme olmuş sayılmayacak.

Fonun çalışmaları dolayısıyla gerçekleştirilen işlemler ve düzenlenen kağıtlar harçlardan ve damga vergisinden; kendisine yapılan yardım ve bağışlar intikal ve veraset vergisinden; Afet Yeniden İmar Fonunun çalışmaları ile ilgili işlemler sigorta ve banka muameleleri vergisinden; kaynak kullanımlarını destekleme fonuna yapılacak olan kesintilerin dışında olacak.

Fona yapılan nakdi yardım ve bağışların tümü, kurumlar ve gelir vergisi matrahının tespitinde, kurumlar veyahut gelir vergisi beyannamesi üzerinde ayrıyeten gösterilmek koşuluyla beyan edilen kurum kazancından veyahut gelirden indirilebilecek.

Doğal afetler sebebiyle genel yaşama etkili afet bölgesi olarak ilan edilen bölgelerde üstyapı, altyapı ve imar faaliyetleri için Türkiye Cumhuriyeti adına temin edilen dış finansmanı, Afet Yeniden İmar Fonuna karşılıksız olarak tahsis etmekte bakan yetkili olacak.

Bir dış finansman kaynağının, aynı hedef doğrultusunda, genel bütçe çerçevesindeki kamu idareleri haricinde kalan ve bu kanun çerçevesinde yer alan kuruluş ve kurumlara mahsus kullandıracağı dış finansmanı ilgili kuruluş ve kurumlara karşılıksız tahsis etmekte de bakan yetkili olacak.

Yorumlar (0)