2023 yılı ithalat denetimi esasları belirlendi

2023 yılı için ithalat kontrollerine dair esaslar, gümrük alanlarına giriş yapması yasak olan atıklar ve yeni para cezaları belirlendi.

EKONOMİ 01.01.2023, 10:15 01.01.2023, 10:18 Merve Yüksel
2023 yılı ithalat denetimi esasları belirlendi

Ticaret Bakanlığı tarafından, 2023 senesinde farklı noktalarda ithal edilecek ürünlere dair gerçekleştirilecek kontrollerin koşullarını belirleyen Tebliğ Resmi Gazete'de yayınlandı. Söz konusu tebliğe göre, standardı ifade edilen ürünlerin, dış alımla ilgili teknik mevzuata ve standartlara uygunluğunun kontrol edilmesine dair esas ve usuller düzenlendi.

İdari para cezaları yükseltildi

"7223 Sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu ile Düzenlenmiş Olan İdari Para Cezalarının Yeni Değerlerinin Duyurulmasına İlişkin Tebliğ" çerçevesinde verilen cezalar, yüzde 122,93'lük tekrar değerleme oranı kadar yükseltildi.

Söz konusu kanuna karşı eylemde bulunanlara 21 bin 254 lira ile 1 milyon 518 bin 153 lira arasında değişiklik gösteren idari para cezası verilecek.

Gümrük bölgesine girişi yasak olan atıklar tespit edildi

Edinilen bilgilere göre, farklı bir tebliğ üzerinden serbest bölgelerde içerisinde olmak üzere, Türkiye gümrük alanına giriş yapacak atıkların, çevrenin korunması noktasında uygunluk kontrolüne dair esas ve usuller düzenlendi. Bu şekilde Türkiye’nin gümrük alanına girişi yasak olacak atıklar belirlendi.

Sağlık ürünleri için insan sağlığı ve güvenliğine uygunluk denetimi esasları

Sağlık Bakanlığı'nın özel iznine tabi madde ile Özel İznine Tabi Maddelerin İthalat Denetimi Tebliği, müstahzarların dış alımı göz önüne alınarak insan sağlığı ve güvenliği açısından uygunluk denetimine dair usuller ve esaslar tespit edildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliğinde insan güveliği ve sağlığı ile bitki ve hayvan varlığı noktasında Bakanlığın denetimlerine tabi ürünlerin dış alımına dair esas ve usuller yer aldı.

Üç farklı tebliğ üzerinden çevrenin korunması noktasında kontrol altında bulunan metal hurdalar, katı yakıtlar ve kimyasalların dış alımında uygunluk kontrollerine dair esas ve usuller düzenlendi.

Yorumlar (0)