10 maddede yeni ekonomik tedbirler ve finansal araçlar

Erdoğan tarafından Kabine toplantısının ardından gerçekleştirilen açıklama doğrultusunda, kurdaki dalgalanmayı sona erdirerek nispi bir istikrarı tesis etmek için serbest piyasa ekonomisi kuralları kapsamında yeni araçlar devreye sokulacak. Yeni araçlarla birlikte dövizin olası getirisine TL varlıklarda durarak erişilebilmesi sağlanacak.

EKONOMİ 20.12.2021, 23:37 Koray
10 maddede yeni ekonomik tedbirler ve finansal araçlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dövizin olası getirisine TL varlıklarda durarak erişilebilmesini sağlayacak olan yeni aracın ne şekilde işleyeceğini, ihracatçılık yapanlara yönelik yeni düzenlemeleri ve ekonomik önlemleri millete duyurdu.TL'yi teşvik paketi

Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

 • "Halkımız, bankadaki TL varlığının mevduat kazancı döviz kurundaki artıştan yüksekse bu getiriyi alacak fakat kur getirisi mevduatın üzerinde kalırsa aradaki fark direkt olarak halkımıza ödenecek. Üstelik bahse konu kazanç stopaj vergisinden muaf olacak. Öte yandan, TL varlıklarının yeni bir döviz isteği oluşturmayacak bir şekilde değerlendirilmesini sağlayacak olan araçları devreye alacağız. Yani bundan böyle hiçbir yurttaşımızın 'Kur daha da yükselecek.' diye mevduatını TL'den dövize geçirmesine lüzum kalmayacak.
   
 • Döviz kurundaki hareketlilik nedeniyle fiyat vermekte zorluk yaşayan ihracatçı şirketlerimize direkt olarak Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından ileri vadeli kur rakamı aktarılacak. Bu işlemin ardından ortaya çıkabilecek olası kur farkı ise TL olarak ihracatçı şirketimize ödenecek.
   
 • Fon hacmi 250 milyar TL'ye ulaşan BES'in cazibesini artırmak adına devlet katkısı oranını yüzde 30'a yükseltiyoruz.
   
 • Devlet iç borçlanma senetlerindeki talebi yükseltmek adına buradaki stopajı yüzde 0'a çekiyoruz.
   
 • Kurum kazançlarındaki vergi yükünü düşürerek uluslararası rekabete destek vermek ve yatırımı teşvik etmek maksadıyla sanayi ve ihracat firmaları için kurumlar vergisinde 1 puanlık indirim uygulamayı planlıyoruz.
   
 • KDV'yi etkinliği, basitleştirmeyi ve adaleti tesis etmek maksadıyla tekrar düzenliyoruz.
   
 • Kar payına bakılarak yapılan vergilendirme ve bahse konu gelirin beyanı yatırımcılar yönünden caydırıcı bir nitelik arz eder duruma gelmiştir. Bu sıkıntıyı bertaraf etmek için firmalar tarafından gerçekleştirilecek olan temettü ödemelerindeki stopajı yüzde 10'a çekiyoruz.
   
 • KİT'lerden edinilen ve bütçeye yönlendirilen gelir paylarına endeksli olan kamu borçlanmasına ait senetler çıkartılarak yatırımcıların TL bazlı varlıklara talebi teşvik edilecektir.
   
 • Türkiye'de yastık altında 5 bin ton altın olduğu bilinmektedir. Söz konusu altınların ekonomiye kazandırılması adına piyasa paydaşlarıyla beraber yeni araçlar oluşturulacaktır.
   
 • Devlet bankalarındaki toplam kredilerin belli bir kısmını şeffaf bir şekilde her sene ilan edilecek öncelikli sektörlere harcamasını sağlayacak bir yapı oluşturulacaktır. Kredi garanti fonu desteği ile uzun vadeli istihdamı geliştirme ve koruma öncelikli işletme kredileri sunulacaktır. Proje bankacılığı hususunda atılacak olan adımlara hız verilecektir."

Yorumlar (0)
-5
kapalı