YÖK'ten İstanbul Şehir Üniversitesi açıklaması

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), İstanbul Şehir Üniversitesi'yle ilgili haciz işlemine yönelik açıklamalarda bulundu.

EĞİTİM 21.11.2019, 16:59 21.11.2019, 17:12 Muzaffer Ege Seçgin
YÖK'ten İstanbul Şehir Üniversitesi açıklaması

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, TÜrkiye genelinde 129 devlet, 74 vakıf ve 5 vakıf meslek yüksekokulu olmak üzere toplam 207 yükseköğretim kurumunun bulunduğunu belirtti. YÖK, son yıllarda sayısı artan vakıf üniversitelerine ilişkin yasaların belli sorunlara yönelik çözümlerde yetersiz kaldığına da işaret ederek, İstanbul Şehir Üniversitesi'ne uygulanan haciz işlemini, bu işlemin sonuçlarını ve YÖK'ün konuyla alakalı pozisyonunu da bu çerçevede değerlendirmenin yerinde olduğunu belirtti.

"Kredi kullanımı YÖK'ün onayına bağlı değil"

31 Mayıs 2008'de kurulan İstanbul Şehir Üniversitesi'nin 7 fakültesi ve 1 meslek yüksekokulunda 7 bini aşkın öğrencisiyle yükseköğretimi sürdürdüğü belirtilirken, vakıf üniversitelerinin idari ve mali mekanizmalarının devlet üniversitelerinden farklı olduğu vurgulandı. Açıklamada şunlar ifade edildi:

"İstanbul Şehir Üniversitesinin kamuoyuna çıkan sorununun anlaşılabilmesi için şu hususların bilinmesinde yarar görülmektedir. Vakıf üniversitelerinin idari ve mali mekanizmaları bakımından devlet üniversitelerinden birtakım farklılıkları bulunmaktadır. Söz konusu vakıf üniversiteleri, mali işlemleri ile ilgili olarak kanunen YÖK'ün idaresi ya da yönlendirmesi dışında ve özerk bir statüye sahip olup YÖK'ün yetkisi ancak kaynak aktarımı hallerinde söz konusudur. Dolayısıyla vakıf üniversitelerinin bankalardan kredi kullanması üniversiteler ve bankalar arasındaki özel hukuk ilişkisidir; mer'î mevzuat gereği YÖK'ün onayına veya herhangi bir surette dahline bağlı değildir. Kredi kullanma kararı YÖK'ten bütünüyle bağımsız olarak şekillenmekte ve taraflarca karara bağlanmaktadır."

"YÖK'e herhangi bir telkin yapılmadı"

Şehir Üniversitesi'ne gelen haczin, banka tarafından kullandırılan kredinin teminatsız kalması sebebi ile uyguladığını hatırlatan YÖK, şöyle devam etti: 

"Danıştay tarafından kredi tahsisinde teminat olarak gösterilen taşınmazın üniversiteye devrine ilişkin idari işlemin iptaline yönelik yargı kararı da bankanın bu işlemine esas teşkil etmiştir. YÖK, üniversitenin yetkilileriyle bir gecikmeye yol açmadan iletişime geçmiş, yaşadığı sorunlara çözüm olabilecek bütün imkânları ve yolları kullanması beklentisini kendilerine iletmiştir. Diğer taraftan, bir vakıf üniversitesinin kendi yetkileri dâhilinde ve özerk yapıları gereği mali konularda almış olduğu kararların sonucunda karşılaştığı yasal süreçlerden YÖK'ün mesul tutulamayacağı açıktır. Bir üniversitenin talebi üzerine bir bankanın kredi kullandırması ile ilgili durumun sonuçları ile ilişkili olarak YÖK’e herhangi bir makam veya merciden şu veya bu istikamette herhangi bir telkin de vaki değildir. Bu husustaki yorum ve iddialar gerçeği yansıtmaktan uzaktır. YÖK, alacağı kararlarda kamu yararını gözetmek ile mükellef olduğunun zaten farkında ve şuurundadır."
 

Yorumlar (0)
açık