Performansı en iyi üniversiteler açıklandı!

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç araştırma üniversitelerinin 2 yıllık değerlendirme raporunu açıkladı. Araştırma üniversiteleri arasında performansı en yüksek üniversiteler ODTÜ, Boğaziçi Üniversitesi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi olarak sıralandı.

EĞİTİM 17.10.2019, 11:00 17.10.2019, 11:21
Performansı en iyi üniversiteler açıklandı!

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç araştırma üniversitelerinin değerlendirme raporuna ilişkin yaptığı açıklamada, “Her yıl araştırma üniversitelerinin performanslarına dair raporlar kamuoyu ile paylaşılacak. Aynı zamanda üç yılın sonunda düşük performans gösteren üniversiteler araştırma üniversitesi vasfını kaybedebilecek. Bununla birlikte aday araştırma üniversitesi iken üstün performansları dolayısıyla üste çıkılabilecek, aday araştırma üniversitesi olmadığı halde adaylığa talip olanlar performanslarına göre aday araştırma üniversitesi olabilecek.” ifadelerini kullandı.

"Araştırma üniversitesi unvanı sonsuza dek taşınacak bir etiket değil"

YÖK Başkanı Yekta Saraç, 26 Eylül 2017 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen "araştırma ve aday araştırma üniversiteleri"ne dair 2 yıllık değerlendirme raporunu açıkladı. YÖK’te düzenlenen “Araştırma ve Aday Araştırma Üniversiteleri 2017 ve 2018 Yılları Performans İzleme ve Değerlendirme Toplantısı”'nda 11 araştırma ve 5 aday araştırma üniversitesinin performansları kamuoyu ile ilk kez paylaşıldı. YÖK Başkanı Yekta Saraç, “Yeni YÖK olarak ülkemizin rekabet gücünün gelişmesine, kalkınmasına katkı sağlayacak araştırma ve aday araştırma üniversitelerimizin yükseköğretimdeki konumunu ve gelişimini çok önemsiyoruz. Bu süreçlerde belirlenen üniversiteler için 'araştırma üniversitesi' unvanının sonsuza dek taşınılacak bir etiket olmayacağını bu projeyi kamuoyuna tanıtırken vurgulamıştık. Bu bağlamda, proje kapsamında yer alan üniversitelerimizin performansları Yükseköğretim Kurulu bünyesinde oluşturulan İzleme ve Değerlendirme Komisyonu tarafından belirlenen kriterler çerçevesinde yıllık olarak takip edildi.” şeklinde konuştu.

“Son değerlendirme önümüzdeki sene yapılacak”

Bu yıl içerisinde de araştırma üniversitelerinden istenen ve 2017-2018 yılı verilerini kapsayan raporların incelendiğini kaydeden Prof. Dr. Yekta Saraç, yapılan karşılaştırmalı analizler sonucunda performans değerlendirmelerinin tamamlandığını belirtti. Saraç, değerlendirme sürecinde dış paydaşların da önerilerinin alındığını vurgulayarak bahsi geçen dış kaynakları sıraladı. Dış paydaşlar olarak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türk Patent gibi kurum ve kuruluşların görüş ve önerilerinin alındığını ifade eden Saraç, “Böylece 11 araştırma ve 5 aday araştırma üniversitesinin araştırma üniversiteleri performans izleme endeksi ile ‘araştırma kapasitesi’ , ‘araştırma kalitesi’ ve ‘etkileşim ve işbirliği’ olmak üzere 3 başlık altında toplam 33 kritere göre sıralanarak performans değerlendirmesi yapıldı. Dikkat çekmek istediğimiz nokta, araştırma üniversitesi ve aday araştırma üniversitesi listesinin performansa göre güncelleneceği gün bugün değildir. Fakat elde ettiğimiz bu performans çıktıları önümüzdeki yıl yapılacak son değerlendirme ve listelerdeki düzenleme için önemli bir gösterge olacaktır” şeklinde konuştu.

İlk 5’e ilave araştırma ödemesi

YÖK Başkanı Yekta Saraç araştırma üniversiteleri için ek desteklerin sağlanması için gerçekleştirilen çalışmaların da olumlu sonuçlar verdiğini söyledi. 2018 yılı bilgilerine göre ilk 5’te Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesinin yer aldığını açıklayan Saraç, “Performansı 2017 ve 2018 yılındaki en yüksek ilk 5 araştırma üniversitesine ilave araştırma ödeneği verilmesi ve bu kapsamda İlk 5’te yer alan araştırma üniversitemizin 2020 yılı ödeneklerine artış yapılması için çalışmalar başladı. 11. Kalkınma Planı’nda araştırma üniversitelerine ilişkin 4 politika tedbiri yer alıyor. Araştırma üniversiteleri yetkinlikleri dikkate alınarak öncelikli sektörlerle eşleştirilerek, belirlenen hedeflere ulaşmak için oluşturulan projelere dayalı iş modellerinin uygulaması ve bu işbirliklerinin desteklenmesi bu maddelerden biri. Bu kapsamda araştırma üniversitelerinin öncelikli sektörlerle eşleştirilmeleri sağlanacaktır. Üniversitelerin, yüksek katma değerli üretimi destekleyecek nitelikte Ar-Ge ve inovasyon faaliyetleri gerçekleştirebilmeleri için araştırma üniversitesi programının güçlendirilerek, bu programa dâhil üniversitelerin özel desteklerle kapasitelerinin yükseltilmesi ise bir diğer madde. Bu kapsamda araştırma üniversiteleri ile ilgili bir mevzuat hazırlıyoruz. Araştırma üniversitelerinde doktora sonrası sözleşmeli araştırma görevlisi istihdamının arttırılması ile ilgili bir madde de bulunuyor. Bu kapsamda araştırma üniversitelerine öncelikli alanlarda kullanılmak üzere sözleşmeli doktoralı araştırma görevlisi kadrosu tahsis edileceğini sizlerle paylaşmak isterim. Dünya akademik başarı sıralamalarında 2023 yılı itibarıyla en az 2 üniversitemizin ilk 100’e ve en az 5 üniversitemizin de ilk 500’e girmesine ilişkin Kalkınma Planı’nda yer alan bu konu ile ilgili olarak araştırma üniversiteleri öncelikli olacak şekilde bu hedefe ulaşma potansiyeli yüksek üniversitelerimiz tespit edilecek ve bu üniversitelerimize 5 yıl süreyle özel destek programı uygulanacaktır.” dedi.

Yorumlar (0)
24
açık