Öğretmenlikte kariyer dönemi başladı: Öğretmenlik meslek kanunu Resmi Gazete'de!

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Öğretmenlik Meslek Kanunu çerçevesinde hazırlanan "Aday Öğretmenlik ve Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yönetmeliği", bugünkü Resmi Gazete sayısında yayımlandı. Yönetmelik ile birlikte resmi eğitim kurumlarında görev alan aday öğretmenlerin yetiştirilmeleri ile birlikte öğretmenlik kariyer basamaklarında ilerlemelerine yönelik esas ve usuller düzenlendi.

EĞİTİM 12.05.2022, 11:06 12.05.2022, 11:36 Ömer Aksan
Öğretmenlikte kariyer dönemi başladı: Öğretmenlik meslek kanunu Resmi Gazete'de!

Öğretmenlik Meslek Kanunu çerçevesinde hazırlanan Aday Öğretmenlik ve Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yönetmeliği kapsamında öğretmenlerin, başöğretmen ve uzman öğretmen unvanları için yapılması planlanan yazılı sınavlar, senede bir kez yapılacak. 

“Öğretmenler, ilk defa bir meslek kanununa sahip oldu”

Yönetmelik ile ilgili açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Türkiye eğitim tarihinde ilk kez öğretmenler, müstakil bir meslek kanununa sahip oldu. Türkiye, bir meslek kanunu kapsamında öğretmenliği kariyer yolu olarak ele alan ülkelerden biri oldu. Öğretmenlere has bir meslek kanunu ile birlikte 60 senelik özlem giderilmiş oldu. Eğitim tarihimiz bakımından bir ilk olarak değerlendirilen Öğretmenlik Meslek Kanunu'na ilişkin yönetmelik, eğitim paydaşlarımızdan da elde edilen görüşler sonucunda sonuçlandırılarak Resmi Gazete'de yayımlandı. Öğretmenlerimiz başta olmak üzere bütün eğitim camiamıza hayırlı olsun" sözlerine yer verdi.

Aday Öğretmenlik

Aday öğretmenlerin adaylık süresi 1 seneden az, 2 seneden fazla olamayacak. Bu dönemde aday öğretmenler, uygulama ve eğitim görevlerinin yer aldığı Yetiştirme Programı'na katılacak. Eğitim kurulu kararıyla Yetiştirme Programı belirlenecek. Yetiştirme Programı, ihtiyaçlar çerçevesinde aynı esasla güncellenebilecek. Yetiştirme Programı kapsamında aday öğretmenlerin, eğitimlerin hepsine katılmaları zorunlu olacak. Yasal mazereti sebebiyle bu eğitimleri tamamlayamayan aday öğretmenler, telafi eğitimi ile eksik eğitimlerini tamamlayacak. Atanma niteliklerinden birini taşımadığı daha sonradan anlaşılan aday öğretmenlerin, adaylık sürecinde atanma koşullarından birini kaybedenlerin, bu süreçte kademe ilerlemesinin durdurulması ya da aylıktan kesme cezası alan kişilerden, mazeretsiz olarak Yetiştirme Programı'na katılmayanlar ile proje neticesinde aday öğretmenlerin, adaylık değerlendirme komisyonu tarafından yetişme sürecindeki eğitim ve uygulama görevlerini yerine getirip getirmediğine yönelik değerlendirmede görevleri yerine getirmediği belirlenen kişilerin görevine son verilecek ve üç yıl süreyle bunlar öğretmenlik mesleğine alınmayacak.

Kariyer basamakları

Öğretmenlik, adaylık sürecinin ardından öğretmen, uzman öğretmen ve başöğretmen şeklinde 3 kariyer basamağına ayrılacak. Uzman öğretmenlik için yazılı sınav başvuru tarihinin itibarıyla öğretmenlikte adaylık dâhil olmak üzere en az 10 sene hizmeti bulunan, en az 180 saatlik Uzman Öğretmenlik Eğitim Programı'nı bitiren, gerekli mesleki gelişim çalışmalarını uzman öğretmenlik için tamamlayan ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezası olmayan öğretmenler başvurabilecek. Başöğretmenlik pozisyonuna ise en az 10 yıl uzman öğretmenlik hizmeti bulunan, en az 240 saatlik Başöğretmenlik Eğitim Programı'nı bitiren, başöğretmenlik için planlanan mesleki gelişim çalışmalarını gerçekleştiren ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezası almayan uzman öğretmenler başvuru yapabilecek.

Yazılı sınavdan muafiyet

Lisansüstü eğitim sahibi öğretmenler, uzman öğretmen unvanı için belirlenen doktora eğitimini bitiren uzman öğretmenler, başöğretmen için getirilen yazılı sınavdan muaf olacak.

Özel okul öğretmenleri de yazılı sınava başvuru yapabilecek

Bakanlık dışındaki kamu kurumları ve özel öğretim kurumlarında görev alan öğretmenlerden ya da uzman öğretmenlerden gerekli koşulları taşıyanlar, Bakanlık tarafından uzman öğretmen ya da başöğretmen unvanı için gerçekleştirilecek eğitim programına ve yazılı sınava başvuruda bulunabilecek. Yazılı sınavlarla ilgili duyuru, sınavdan en az 6 ay evvel Bakanlığın web sitesinde ilan edilecek. Söz konusu duyuruda, sınava başvuru tarihi, sınav tarihi, sorulacak soru sayısı, sınav konularının ağırlıkları, puan değeri ile birlikte merkez sınav komisyonu tarafından belirlenecek olan diğer konulara yer verilecek. Yazılı sınav, uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik için ayrı olacak şekilde Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından senede bir defa yapılacak. Söz konusu sınavlarda 100 puan üzerinden 70 ve üstü puan alanlar başarılı kabul edilecek. Sınavın yapıldığı tarihten sonra 30 gün içinde yazılı sınav sonuçları, Bakanlığın internet sitesinde açıklanacak.

Uzman öğretmen ya da başöğretmen unvanı alanlara sertifikanın hazırlandığı tarihi takip eden ay başından sonra unvanları için belirlenen eğitim öğretim tazminatının ödemesi yapılacak ve ayrı ayrı olacak şekilde her unvan için bir derece verilecek. Diğer kamu kurumları ile özel öğretim kurumlarında öğretmen olarak çalışanlarda uzman öğretmen ya da başöğretmen unvanını almalarının ardından Bakanlık ya da diğer kamu kurumlarının öğretmen pozisyonlarına atananlar, görev tarihi itibarıyla başöğretmen ya da uzman öğretmen unvanları için belirlenmiş olan haklardan faydalanacak. Diğer kamu kurumlarında çalışan başöğretmen ve uzman öğretmenler, başöğretmen ya da uzman öğretmen unvanı için belirlenen haklardan yararlanacak.

Yorumlar (0)
18
açık