Öğrenim kredisi borcu olanları ilgilendiriyor! AYM’den iptal kararı

Anayasa Mahkemesi, yükseköğrenim kredi borcu olanları ilgilendiren bir karar verdi. Kişinin birden fazla taksiti ödemediği durumda, borcun hepsinin peşin şekilde ödenmesini sağlayan kanun kararını iptal etti. KYK kredisinin bir defada ödenmesinin Anayasa’ya aykırı bir davranış olduğuna karar verdi.

EĞİTİM 21.09.2022, 15:35 Merve Yüksel
Öğrenim kredisi borcu olanları ilgilendiriyor! AYM’den iptal kararı

Resmi Gazete'de yayınlanan karar kapsamında, Antalya'da bir kişi, yükseköğrenim kredi ödemesinin birden daha çok taksitinin karşılanmaması sebebiyle bütün taksitlerin tahsil edilmesi adına oluşturulan ödeme emrinin iptali talebiyle dava açtı.

Anayasa’ya aykırı bulundu, Anayasa Mahkemesine gidildi

Davayı inceleyen Antalya 2. İdare Mahkemesi ise kovuşturma sırasında işleme alınan kanun kararı olan 351 sayılı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurt Hizmetleri Kanunu'nun 17'inci maddesinin birinci fıkrasında bulunan bazı kararların, Anayasa'ya aykırı bulunduğu düşüncesi ile Anayasa Mahkemesine gitti.

Başvuru içerisinde bulunan, itiraza konu edilen kuralda, faydalanılan yükseköğrenim kredilerinin birden çok taksitinin vaktinde verilmemesi halinde, ödemenin tamamının peşin şekilde sağlanmasının istendiği, bu durumun ise mülkiyet hakkının ve sosyal devlet ilkesini ihlal ettiği öne sürüldü.

Başvuruyu incelemeye alan Anayasa Mahkemesi, söz konusu kanun ile ilgili bölümün Anayasa'ya aykırı bir ifade taşıdığını ve iptal edilmesi gerektiğine karar verdi.

Kararın gerekçesi açıklandı

Anayasa Mahkemesi tarafından verilen kararda, yönetimin, Anayasa'nın 42. maddesi çerçevesinde maddi olanaklardan faydalanamayan, başarılı öğrencilerin öğrenimlerini devam ettirebilmeleri adına destek vermekle sorumlu olduğu, ihtiyaçları ve yeterlikleri belirlenen öğrencilere kredi desteği sağladığına işaret edildi.

İptali talep edilen kural noktasında, bu kredilerin birden çok taksitinin karşılanmaması halinde bütün borcun peşin ödenmesini, borcun vade günü beklenmeksizin ödemesinin çıkarıldığının ifade edildiği kararda, şunlar dile getirildi, "6183 sayılı Kanun içerisinde bulunan diğer alacaklar kapsamında taksitlerin karşılanmaması halinde borcun bütünü muaccel konuma gelmemekte, borç vade gününde gecikme zammı ile beraber tahsil edilmelidir. Bu noktada 6183 sayılı Kanun'a tabi diğer ödemeler yönünden söz konusu müdahale yöntemi sisteme alınmazken, eğitime destek sağlama açısından sosyal tarafı ağır basan bir ödemede bu şekilde ağır bir önlemle meşru düşünceye ulaşılma çabasının son çözüm ve bu fikre varabilmek adına gerekli görüldüğü söylenemez."

Yorumlar (0)
11
açık