Mesleki eğitimde uluslararası iş birliği

2007-2013 yılları arasında Avrupa Birliği Komisyonu tarafından Leonardo da Vinci Programı çerçevesinde mesleki eğitim alanında verilen hibe destekleri, 2014 yılından beri Erasmus+ Programı adı altında verilmeye devam ediyor. Lise öğrencileri, yeni mezunlar, işsizler veya mesleki eğitim alanında hizmet veren tüm kurum ve kuruluşlar, bu programdan yararlanabiliyorlar.

EĞİTİM 13.05.2019, 16:23 13.05.2019, 16:29
Mesleki eğitimde uluslararası iş birliği

Leonardo da Vinci Programı’nın amacı Avrupa Birliği’ne üye olan ya da aday ülkelerin mesleki eğitimle ilgili politikalarını desteklemek ve geliştirmektir. Bu program, ülkeler arası işbirliğini kullanarak mesleki eğitim sistemleri ve uygulamalarında kalitenin geliştirilerek yeniliklere hız kazandırılmasını hedefliyor. Ayrıca katılımcıların kişisel gelişimi ve istihdam edilebilirliğine de destek olmayı sürdürüyor.

Leonardo da Vinci programı, mesleki eğitimde yenilikçi uygulamaları geliştirmek ve modern yabancı dillerin öğrenilmesini teşvik etmek gibi amaçlara sahip önemli bir programdır. Bunun için ülkeler arasında eğitim alanında gerçekleştirilen işbirliği projelerine hibe desteği veriliyor.

Programa katılan kuruluşlar hangileridir?

Mesleki eğitim kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, KOBİ’ler, işletmeler, kamu kurumları, yerel yönetimler ve mesleki eğitim ve öğretimle ilgili tüm kurum ve kuruluşlar programa katılım sağlayabilir.

Programa kimler katılabilir?

Meslek lisesi öğrencileri, çalışanlar, işsizler, yeni mezunlar, insan kaynakları uzmanları, öğretmenler, mesleki eğitim planlayıcıları ve yöneticileri, eğitim ve öğretimden sorumlu olan kişiler, mesleki rehberlik uzmanları programa katılabilirler.

Hareketlilik faaliyetleri

Leonardo da Vinci programı kapsamındaki ‘hareketlilik faaliyeti’, proje tabanlıdır. Mesleki eğitim alanlar ve mesleki eğitimden sorumlu olan kişiler, katılımcı ülkelerdeki mesleki eğitim kurumlarına ya da işletmelere belirli bir süre ile yerleştirilirler. Bireyler, meslektaşları ile deneyimlerini ve başarılı uygulamalarını Avrupa eğitim alanı içinde paylaşırlar ve böylece mesleki niteliklerini artırırlar.

Hareketlilik faaliyetleri üçe ayrılıyor:

Birincisi temel mesleki eğitim alanlara yönelik olan faaliyetlerdir. Bu hareketlilik faaliyeti kapsamında mesleki eğitim merkezindeki kursiyerler, meslek lisesi öğrencileri, çırak ve kalfalar yurt dışında meslekleri ile ilgili bir kuruluşta mesleki eğitim alırlar veya çalışma deneyimi kazanma fırsatına sahip olurlar.

Bunun için ülkeler arasında eğitim alanında gerçekleştirilen işbirliği projelerine hibe desteği veriliyor.

İkincisi iş piyasasındaki kişilere yönelik olan faaliyetlerdir. Lise veya üniversiteden yeni mezun olan işsizler, yeni işe başlayıp mesleki deneyimini artırmak isteyenler, iş arayanlar veya iş değiştirmeyi düşünenler yurt dışında mesleklerine yönelik kuruluşlarda mesleki eğitim alırlar veya çalışma deneyimi kazanırlar.

Bu faaliyetin süresi 2-26 hafta arasında değişmektedir.

Hareketlilik faaliyetlerinin üçüncüsü ise mesleki eğitim ve öğretim uzmanlarına yönelik faaliyetlerdir. Kurum ve kuruluşların mesleki eğitim ve öğretimden sorumlu yöneticileri, insan kaynakları uzman ve yöneticileri, eğitimciler ve mesleki rehberlik uzmanları mesleki eğitim alanındaki yenilikçi yöntemleri ve uygulamaları gözlemlerler. Bu faaliyetle karşılıklı bilgi alışverişi amaçlanır.

Bu faaliyetin süresi 1-6 hafta arasında değişmektedir.

Yenilik transferi projeleri 

Yenilik transferi projeleri ile iyi uygulamaların Avrupa Birliği ortaklığıyla ülkeler arasında yaygın hale getirilmesi amaçlanır. Yeni ürün, araç, yöntem ve uygulamaların ulusal ihtiyaçlara sektörel, kültürel ve dilsel açılardan uyarlanması için hazırlanan projelere katkı sağlanır. Yenilik transferi projeleri ile somut proje sonuçları ortaya koyulması hedeflenmektedir.

Bu projelerin faaliyet süresi 12-24 ay arasında değişiklik göstermektedir.

Ortaklık projeleri 

Leonardo da Vinci programı kapsamındaki ortaklıklar proje tabanlıdır. Ortaklık projeleri ile mesleki eğitim ve öğretim alanında aktif olarak faaliyette bulunan ve ortak ilgi alanı olan kuruluşlar arasında işbirliği faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlanır. Bu ortaklıklarla mesleki eğitim ve öğretimi güçlendirmek amaçlanır. Bu amaç doğrultusunda karşılıklı hareketlilikler yani çalışma ziyaretleri gerçekleştirilir.

Ortaklık projelerinde biri AB üyesi olmak üzere en az üç ülke birlikte çalışır. Ortaklık projelerinde mesleki eğitim ve öğretim alanında faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlar arasında devamlı işbirliğini sağlamak amaçlanır.

Ortaklık projelerinin süresi genellikle 24 aydır.

Yorumlar (0)
19
açık