MEB'den Suriyeli öğrencilere yönelik çalışmalar

ODTÜ İktisat bölümünün 60.yılı kapsamında gerçekleşen etkinlikte Suriyeli öğrencilerin eğitimi ve toplumsal uyumu konusu ele alınan konular arasındaydı.

EĞİTİM 28.09.2019, 16:38
MEB'den Suriyeli öğrencilere yönelik çalışmalar

ODTÜ İktisat Bölümü’nün 60.yıl dönümü kapsamında gerçekleşen “Kalkınma İktisadını Yeniden Düşünmek” başlıklı ERC Ekonomi Kongresi 2019’da 27 Eylül saat 16.00’da gerçekleşen “İş gücü ve Göç” oturumunda ülke gündemine ve siyasetine ışık tutan sunumlar gerçekleştirildi.

TED Üniversitesinden Semih Tümen’in Türkçesini “Mülteci Eğitiminin Çözümü: Büyük Ölçekli İki Müdahelenin Sonuçları” başlığıyla aktarabileceğimiz sunumunda Türkiye’deki mülteci ve sığınmacıların eğitime katılımı konusunda bilgiler paylaşıldı.

Çalışma kapsamında paylaşılan verilere göre ülkemizdeki mülteci nüfusun neredeyse yüzde 50’si okul çağında ve resmi rakamlara göre 3,6 milyon olan bu sayı kayıt dışı nüfusunda hesaba katılmasıyla tahmini 5 milyona ulaşıyor.

Savaş kaynaklı göçlerde yurda dönüş oranlarının azami yüzde 20’lerde seyrettiğini belirten Tümen, eğitimin burada kalacak nüfusun toplumsal uyumu açısından için önemli bir sorun teşkil ettiğini ve 2016’dan itibaren Milli Eğitim Bakanlığı’nın da bu soruna çeşitli mevzuatlar ve projeler aracılığıyla eğildiğini sözlerine ekledi.

Göçün bir geçiş dönemi olduğunu ifade eden Tümen, öğrencilerin karşısında müfredat, dil ve kültür gibi önemli bariyerlerin olduğunu ve gelecek nesiilerin toplumsal uyumu konusunda psikolojik boyutunda atlanmaması gerektiğinin altını çizdi.

Tümen’in çalışmasında Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi Projesi kapsamında sığınmacılara yönelik iki faaliyet başlığı altında yapılan incelemeler sunuldu.

Özellikle ilkokuldaki okulluluk oranlarının savaş öncesi dönemin dahi yüzde 10-15 puan üzerinde olduğu ifade edildi. 

Araştırma kapsamında incelenen faaliyetler telafi eğitimi ve destekleme eğitimi olarak iki kategoride incelenirken her iki programın da Suriyeli çocuklar üzerindeki olumlu ve olumsuz etkilerine dair saptamalara yer verildi.

Telafi eğitimi (catch-up training) çeşitli sebeplerle eğitim hayatından uzak kalmış, hiç başlamamış yahut yarım bırakmış öğrencilere akranlarıyla birlikte eğitim verilmesini ve akademik olarak müfredat dâhilinde eksik kaldıkları konularda da sağlanan desteği kapsıyor. 

Destekleme eğitimi (back-up training) ise normal müfredatta başarılı olamamış veya sınıfta öğrencilere yönelik eğitimi ifade ediyor. Faaliyetin amacı, bu öğrencilerin eğitime devam edebilmeleri için gerekli olan ortalama akademik standardı yakalayabilmelerinin sağlanması için ilave eğitim almaları konusunda kendilerine destek olmak şeklinde açıklanıyor. 

Araştırma verilerine göre Destekleme eğitimi sayesinde kız öğrencilerde tüm derslerin notlarında ortalama 2 puan erkek öğrencilerde ise 5 puanlık yükselme gözlemleniyor. Devamsızlık oranlarında ise yine kız öğrencilerde 4 gün erkek öğrencilerde 13 gün toplam ortalamada ise 7 günlük bir azalma başarılmış durumda. 

Telafi eğitiminin ise beklenen etkiyi göstermediği belirtilirken Türkçe ve Matematik derslerinde öğrencilerin başarısında anlamlı bir artış gözlemlenmediği belirtiliyor. Bunun sebebinin hâlihazırda okul ortamında bulunmamanın öğrencilerin devamlılığını etkilediği belirtilirken buradaki devamlılığı sağlayamayan öğrencilerin çocuk işçiliği ve çocuk evlilikleri konusunda  takibinin yapılması gerektiğine dikkat çekildi.

Yorumlar (0)
15
parçalı az bulutlu