Arabuluculuk sınavı için rekor başvuru!

Adalet Bakanlığı tarafından 24 Kasım'da yapılacak 'Arabuluculuk Sınavı'na başvuru sürecinin ilk 5 gününde 7 bin müracaat geldi.

EĞİTİM 24.08.2019, 11:23 Banu Fırıncılar
Arabuluculuk sınavı için rekor başvuru!

Adalet Bakanlığı tarafından 24 Kasım'da yapılacak 'Arabuluculuk Sınavı'na başvurular devam ediyor. 

Sınava yönelik başvuru süreci 19 Ağustos günü başladı. Dün itibarıyla, başvuruların alındığı ilk 5 günde 7 bin kişi sınava girmek için başvuru yaptı. 

Arabuluculuk sınavı için başvuru nasıl yapılacak?

Arabuluculuk sınavına başvurular, elektronik ortamda e-devlet şifresi, elektronik imza ya da mobil imza kullanılarak, https://arabulucu.uyap.gov.tr/arabulucu/giris.jsp (UYAP Arabulucu Portal) internet adresi üzerinden gerçekleştirilecek.

Arabuluculuk sınavı, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi tarafından 24 Kasım 2019 Pazar günü saat 14.00'da tek oturum halinde Adana, Antalya, Ankara, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, İstanbul (Anadolu - Avrupa), İzmir, Kayseri, Malatya, Samsun, Trabzon ve Van illerinde yapılacak. 

Saat 14.00’da başlayacak olan sınav, 150 (yüz elli) dakika sürecek.

Arabuluculuk sınavı için başvuru şartları nelerdir?

Türkiye Cumhuriyeti (TC) vatandaşı olmak, 
Hukuk fakültesinden mezun olmak veya yabancı bir hukuk fakültesini bitirip de Türkiye’deki hukuk fakülteleri programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girip başarı belgesi almış bulunmak,
Tam ehliyetli olmak, 
26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıldan fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, gerçeğe aykırı bilirkişilik yapma, yalan tanıklık ve yalan yere yemin suçlarından mahkûm olmamak, 
Mesleğinde en az beş yıllık kıdeme sahip olmak, 
Arabuluculuk eğitimini tamamlamış olmak.

5 bin kişi arabulucu olacak

Sınavı başarıyla tamamlayan 5 bin kişi arabulucu olarak görev alacak.
 

Yorumlar (0)
10°
açık