27. dönem POMEM başvuru kılavuzu yayınlandı!

Polis Akademisi tarafından 27. dönem POMEM alımı başvuru kılavuzu bugün yayınlandı. Polis alımı başvuru koşulları ve başvuru kılavuzu paylaşıldı. POMEM başvuru kılavuzunda; lisans mezunlarının KPSSP3 puan türünden en az 60, ön lisans mezunlarının ise en az 65 puan almış olmaları şartı aranıyor.

EĞİTİM 30.11.2020, 19:21 Koray
27. dönem POMEM başvuru kılavuzu yayınlandı!

Polis Akademisi tarafından 27. dönem POMEM alımı başvuru kılavuzu bugün yayınlandı. Polis alımı başvuru koşulları ve başvuru kılavuzu paylaşıldı. POMEM başvuru kılavuzunda; lisans mezunlarının KPSSP3 puan türünden en az 60, ön lisans mezunlarının ise en az 65 puan almış olmaları şartı aranıyor.

27. dönem POMEM alımı başvuru kılavuzu paylaşıldı. 

Polis Akademisi başvuruları ne zaman yapılacak?

27. dönem POMEM başvuruları 8-21 Aralık 2020 tarihlerinde alınacak.

27. dönem Polis Akademisi alımında aranan şartlar belirlendi

a) TC vatandaşı olmak,

b) Önl isans, lisans mezunu ya da bunlara eşitliği YÖK tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmuş olmak,

c) KPSS'de Bakanlıkça belirlenecek olan taban puan veya üzerinde puan almış olmak: 

Lisans mezunları için 2019 veya 2020 yıllarında gerçekleştirilen KPSS lisans puanı P3 puan türünden (60,00), ön lisans mezunları için 2020 yılı içinde yapılan KPSS ön lisans puanı P93 puan türünden (65,00) minimum puan ya da üzerinde puan almış olmak.

ç) Şehit veya gazi eş veya çocukları için POMEM giriş yönetmeliğinin 8'inci maddesinin (c) bendinde kaydedilen puanın en az yüzde 80'ini almış olmak: 
Şehit veya gazi eş ve çocuklarından lisans mezunları için 2019 veya 2020 yıllarında gerçekleştirilen KPSS lisans puanı P3 puan türünden (48,00), ön lisans mezunları için 2020 yılı içinde yapılan KPSS ön lisans puanı P93 puan türünden (52,00) minimum puan ya da üzerinde puan almış olmak.

Lisans mezunu olan polis adayları ön lisans üzerinden başvuruda bulunamazlar. Bu yolla başvuruda bulunan polis adaylarının başvuruları geçersiz kılınacaktır.

d) 18 yaşının tamamlanmasının ardından yaptırılan yaş düzeltmelerinde, söz konusu düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak koşuluyla, sınavın yapıldığı yılın 1 Ocak tarihinden itibaren 30 yaşından gün almamış olmak (1 Ocak 1991 ve daha sonraki doğanlar),

e) Kadın adaylar için 162 cm, erkek adaylar için 167 cm'den kısa boylu olmamak, BMİ (beden-kitle endeksi), 18-27 (18 ve 27 de dahil) aralığında olmak,

f) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli olmamak,

g) Sağlık durumu açısında, 'Sağlık Şartları Yönetmeliği'nde açıklanan şartları taşımak,

ğ) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 53'üncü maddesinde açıklanan süreler geçmiş olsa bile, adayın kendisinin ve evli ise eşinin;

1) Kasıktlı olarak işlenen bir suçtan dolayı hükmün duyurulmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile, bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına çarptırılmış olmamak,

2) Affa uğramış veya hükmün duyurulmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye usulsüzlük, edimin ifasına fesat karıştırma, kara para aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı hapis cezası olmamak ya da bu suçlardan dolayı sürmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile sonuçlanmamış olmak,

h) Polis adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan ev ve benzeri mekanlarda çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik eylemlerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı nitelikte her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde sebebiyle, hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma sürüyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler sebebiyle hüküm giymemiş olmak,

ı) Açıklanan başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına mensup olmadığına dair yazılı beyan sunmak,

i) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı sebebiyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

j) Kamu haklarını kullanmaktan uzaklaştırılmış olmamak,

k) 'Sağlık Yönetmeliği' hükümleri dışında, polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,

l) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması temiz olmak.

Yorumlar (0)
1
parçalı bulutlu