Teknolojide son durak: Teknogirişim Ofisi faaliyete alınıyor

Türkiye'de teknolojiye girişimlerin desteklerle daha iyi yerlere gelmesini ve gelişmesini sağlama düşüncesiyle Teknogirişim Ofisi faaliyete sokulacak.

BİLİM-TEKNOLOJİ 20.11.2022, 11:35 21.11.2022, 09:40 Merve Yüksel
Teknolojide son durak: Teknogirişim Ofisi faaliyete alınıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan "Ulusal Teknoloji Girişimciliği Strateji Belgesi” genelgesine göre, Milli Teknoloji Hamlesi düşüncesi noktasında teknoloji girişimciliğini destekleyen stratejiler sisteme alınacak.

Destekler sağlanacak, teknolojinin gelişimi takip edilecek

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı idaresinde gerçekleştirilecek olan çalışmalarla uluslararası alanlarda yüksek rekabet gücünün sağlandığı teknoloji girişimciliği ekosistemi meydana getirilerek, Türkiye'nin söz konusu hususlar noktasında bir çekim merkezi haline getirilmesi planlanıyor.

Bu noktada, teknoparklarla kısıtla kalmadan, detaylı teknolojik girişimlerinin takip edilmesi, ihtiyaç duyulan desteklerin verilmesi, kamu ve girişimler arasında daha fazla iletişim sağlanması adına yeni bir kapsamın tanımlanması düşünülüyor.

Hedef kapsamında teknoloji tabanlı çalışmalarla yüksek katma değer sağlayan girişimlerin belirlenmesi adına "Teknogirişim Rozeti" sistemi faaliyete sokulacak. "Teknogirişim Rozeti"ni bulunduran şirketlere, devlet teşvik ve destek faydalanma çerçevesinde birden fazla ayrıcalık ve kolaylık sağlanacak. Söz konusu sistem, teknoloji ekosisteminin ileriye gidişinin takip edilmesine de imkan verecek.

Bütün desteklerde tek durak olacak

Teknoloji ekosisteminin sisteme sokulmasında büyük bir etkiye sahip olan TÜBİTAK ve KOSGEB öncelikli olmak üzere birden fazla kamu kurumunun yardımlarının etki oluşturması adına çalışmalar sağlanacak. Bu çeşitte faaliyetlerle bütünselliğin oluşturmasının alternatif finansman ve hibe imkanlarının danışmanlık ile eğitim gibi tamamlayıcı alternatiflerle beraber ele alan, teknoloji girişimciliği ekosistemi adına birincil çözüm ortağı haline gelecek Teknogirişim Ofisi faaliyete alınacak.

Ofis, birbirinden farklı girişim çeşitleri adına, arayüz, altyapı, etkinlik, mentorluk, kredi garantörlüğü ve hibe gibi hususlarda tek durak şeklinde kurulacak. Bu noktada teknoloji sisteminin gelişmesi düşüncesiyle etkinlik ve tanıtım faaliyetlerin gerçekleştirilmesi ve desteklenmesi de söz konusu ofisin görevleri içerisinde yer alacak. Çalışmaların etkin sunumu düşüncesiyle Ofis merkezi ve hizmet alanları, teknoloji girişimlerinin fazlasıyla görüldüğü merkezlerde ve ekosistemin içerisinde konumlandırılacak.

Yorumlar (0)