Paradigma Ne Demek?

Paradigma, bilim insanlarının üretmiş olduğu bir çeşit görüştür. Bu görüş, dünyaya bakış açısının genişletilmesi için ortaya atılmıştır.

BİLİM-TEKNOLOJİ 27.02.2021, 22:51
Paradigma Ne Demek?

Paradigma görüşü, çok niteliklidir. Araştırmacı bireylerin olay ve olgulara yaklaşım biçimini simgeleyen paradigma, bir nevi dünya görüşünü ifade eder. Bu gibi sebeplerden dolayı bilimsel konular üzerine yapılan araştırmalarda paradigmalar, kilit rol oynamaktadır. Bunların yanı sıra araştırmacı bireyler, kendi felsefi düşünce ve inançlarına göre nicel, nitel ya da yahut karma paradigmalardan biriyle de olaylara yaklaşabilir.

Pozitivist Paradigma

Pozitivist paradigma, güç ve bilgi gerektiren anlayış ile deney ve gözlem odaklı bir anlayış olan pozitivizmin sosyal bilime sunduğu katkıyı simgelemektedir. Pozitivist paradigma, insanın sergilediği çeşitli davranışları olay ve olgulara bağlamaktadır. Sosyal bilimlere bakış açısı ise neden sonuç ilişkisi ile alakalıdır. Pozitivist paradigma, bilimsel araştırmanın nedenini çeşitli doğa yasalarını ortaya çıkarmak olarak açıklamaktadır.

Eleştirel Paradigma

Eleştirel paradigma, pozitivist paradigmaya bir tepki olarak doğmuştur. Eleştirel paradigma, çeşitli konu ve olaylara eleştirel bir bakış açısı ile yaklaşmayı simgeler. Bu paradigma çeşidi, aynı zamanda bir nevi sorgulama sürecidir. Bu paradigmaya sahip bireyler, duvarın arkasını görmeye çalışır ve bir süre sonra bu uğraşı duvarı değiştirmek ile değiştirir. Eleştirel paradigma, bireyleri değişime ve sorgulamaya iten bir düşünce yapısıdır. Eleştirel paradigmaya göre araştırmalar derinlemesine yapılmalıdır. Kişiler, sürekli sorgulayarak yeniliğe az da olsa katkı sağlamalıdır.

Yorumlayıcı Paradigma

Yorumlayıcı paradigma, zaten görünür olan bir olay veya olgunun ötesini merak edenler ve keşfederek yorumlamayı sevenler içindir. Bu paradigma türü, diğer paradigma türleri gibi derinlemesine araştırmayı benimser. Araştırmacı, tüm çalışmalarda içerik çözümlemesinden faydalanabilmelidir. Ayrıca araştırmacı bireyler, katılımcı gözlem ve içerik araştırmasından da faydalanarak daha iyi yorum yapabilir.

Yorumlar (0)
24
parçalı az bulutlu