Modern tarım yeni bir tehditle karşı karşıya: Siber tarım saldırıları

Özellikle Ukrayna’da çıkan savaşın ardından artan gübre ve yakıt maliyetleri dünyadaki pek çok çiftçiyi ve üreticiyi zor duruma soktu. Üreticiler bu nedenle maliyetleri kısmak ve birim başına düşen maliyeti azaltmak amacıyla teknolojiden de yararlanıp modern tarım tekniklerini uygulamaya çalışıyor. Modern tarım teknikleri ile üretimde verimlilik artsa da üreticilerin gözden kaçırdıkları bir sorun var: tarımda siber saldırılar. Siber saldırılar genel olarak bilgisayar teknolojileri ile ilişkilendirilse de teknolojinin tarıma dahil olması ile beraber tarım sektörü de bu riske ortak oldu. Peki, hassas ve modern tarım ne tür tehditlerle karşı karşıya? Bilgisayar korsanları neden tarım alanlarına saldırıyor? Üreticiler kendilerini korumak için ne yapmalı? Hepsi ve daha fazlası haberin ayrıntısında yer alıyor…

BİLİM-TEKNOLOJİ 06.09.2022, 22:13 08.09.2022, 10:53 Tayfur Bal
Modern tarım yeni bir tehditle karşı karşıya: Siber tarım saldırıları

Çiftçiler, son yıllarda daha verimli bir şekilde çiftçilik yapmak için GPS, uydu görüntüleri, internete bağlı sensörler ve diğer teknolojiler tarafından toplanan verileri kullanarak hassas tarımı benimsiyor. Bu uygulamalar mahsul verimini artırmaya ve maliyetleri düşürmeye yardımcı olabilirken, uygulamaların arkasındaki teknoloji, gıda üretimini bozmak amacıyla aşırılık yanlılarına, teröristlere ve muhalif kesimlere tarım makinelerine saldırma fırsatları yaratıyor. Dünyanın dört bir yanındaki gıda üreticileri, Ukrayna'daki savaş ve artan yakıt ve gübre maliyetleri nedeniyle daha da kötüleşen bir sorunlar nedeniyle artan bir baskı altında. Çiftçiler daha az kaynakla daha fazla gıda üretmeye çalışıyor ve bu da gıda üretim sistemini kırılma noktasına doğru itiyor.

Özellikle Ukrayna’da çıkan savaşın ardından gübre ve yakıt fiyatlarının artması nedeniyle çiftçiler ve üreticiler daha verimli bir şekilde tarım yapmanın yollarını arıyor.

Tarımda modern bilgi teknolojileri

Bu ortamda, birçok çiftçinin, mahsul üretiminin yönetiminde, karar verme ve operasyonları desteklemek için modern bilgi teknolojilerine yönelmesi anlaşılabilir bir durum. Bu hassas tarım uygulamaları, çiftçilerin daha fazla büyümeleri, maliyetleri düşürmeleri ve çevre üzerindeki etkilerini en aza indirmeleri için toprak, su, yakıt, gübre ve pestisitlerin daha verimli kullanılmasını sağlıyor. Ulusal Terörle Mücadele İnovasyon, Teknoloji ve Eğitim Merkezi'nde siber güvenlik ve ulusal güvenlik araştırmacıları bu konuda bir endişe kaynağı görüyor. Hassas tarım ile ortaya çıkan bu endişelerin asıl kaynağı ise küresel tedarik zincirinde önemli bir kargaşanın yaşandığı ve bu teknolojiyi kullanma becerisine sahip yabancı ve yerli bilgisayar korsanlarının sayısı artmaya devam etmesi.

Tarımda kullanılan modern teknolojiler ve akıllı sistemler müdahale olasılıklarını artırarak tarımda verimliliği artırabiliyor.

Sömürü için yeni fırsatlar

Tarımsal hedeflere yönelik siber saldırılar uzak bir tehdit değil; zira bunlar zaten oluyor. Örneğin, 2021'de bir fidye yazılımı saldırısı ABD'deki sığır eti işleme tesislerinin beşte birini kapanmaya zorladı ve bir şirket siber suçlulara yaklaşık 11 milyon dolar ödedi. Saldırının sorumluluğunu Rusya merkezli bir grup olan REvil üstlendi. Benzer şekilde, Iowa'daki bir tahıl depolama kooperatifi, kooperatiften veri çaldıklarını iddia eden BlackMatter adlı Rusça konuşan bir grup tarafından hedef alındı. Önceki saldırılar daha büyük şirketleri ve kooperatifleri hedef almış ve kurbanları para için gasp etmeyi amaçlamış olsa da, bireysel çiftlikler de risk altında olabilir.

Genelde düşük bir ihtimal olarak değerlendirilse de tarımdaki modern teknolojiler de bilgisayar korsanlarının hedefi olabilir.

Bilgisayar korsanlarının saldırma potansiyelleri artıyor

GPS güdümlü traktörlerden yapay zekaya kadar teknolojilerin tarım ekipmanlarına entegrasyonu, bilgisayar korsanlarının bu ekipmanlara saldırma yeteneğini potansiyel olarak artırıyor. Çiftçiler fidye yazılımı saldırıları için ideal hedefler olmasa da, çiftlikler, teröristler de dahil olmak üzere başka amaçlara sahip bilgisayar korsanları için cazip hedefler olabilir. Örneğin, bir saldırgan, gübre uygulama teknolojilerindeki güvenlik açıklarından yararlanmaya çalışabilir ve bu da bir çiftçinin farkında olmadan belirli bir ürüne çok fazla veya çok az azotlu gübre uygulamasına neden olabilir. Bir çiftçi daha sonra ya beklenenin altında bir hasatla ya da aşırı gübrelenmiş bir tarlayla karşı karşıya kalabilir ve bu da israfa ve uzun vadeli çevresel sonuçlara neden olabilir.

Akıllı ve modern tarıma yapılacak siber saldırılar neticesinde ürün verimi düşebilirken birçok kalemde de israf yapılabiliyor.

Tehdit tam olarak anlaşılamıyor

Hassas endüstrilerin ve altyapının kesintiye uğraması, saldırganlara çabaları için daha yüksek getiri sağlar. Bu, küresel gıda arzı üzerindeki artan stresin riskleri artırdığı ve tarım sektörünü bozmak için daha güçlü bir motivasyon yarattığı anlamına geliyor. Finans ve sağlık hizmetleri gibi diğer kritik sektörlerden farklı olarak, tarım sektörü siber güvenlik risklerini tanımakta ve bunları azaltmak için adımlar atmakta yavaş kaldı. Bu durgunluğun birkaç olası nedeni var. Birincisi, birçok çiftçi ve tarım sağlayıcısının, sel, yangın ve dolu gibi karşılaştıkları diğer risklerle karşılaştırıldığında siber güvenliği yeterince önemli bir sorun olarak görmemeleridir. ABD genelinde hassas tarım çiftçileriyle ilgili bir anket yapan 2018 İç Güvenlik Bakanlığı raporu, birçoğunun hassas tarımın getirdiği siber tehditleri tam olarak anlamadığını ve bu siber riskleri yeterince ciddiye almadığını tespit etti.

Tarımda siber saldırılar üreticiler tarafından tam olarak anlaşılamıyor ve üreticiler genel olarak sel ve yangın gibi doğal afetlere daha çok önem veriyor. Ancak modern tarımda gerçekleşebilecek bir siber saldırı ürünlere en az doğal afetler kadar zarar verebilir.

Farkın kapanması uzun yıllar alabilir

Bu hazırlık eksikliği başka bir sonuca da yol açar: hükümetin sınırlı gözetimi ve düzenlemesi. 2010 yılında ABD Tarım Bakanlığı siber güvenliği düşük öncelikli olarak sınıflandırdı. Bu sınıflandırma 2015 yılında güncellenmiş olsa da, tarım sektörünün arayı kapatmasının uzun yıllar alması muhtemel gözüküyor. Diğer kritik altyapı endüstrileri, siber güvenlik için çok sayıda önlem ve en iyi uygulama geliştirip yayınlamış olsa da, tarım sektörü için aynı şey söylenemez. Biden yönetimi, çiftçilerin siber altyapılarını korumak için adımlar atmalarına yardımcı olmaya istekli olduğunu belirtti, ancak bu yaz itibariyle bu çabaya yardımcı olacak kamu yönergeleri yayınlamadı.

Son dönemde tarımdaki siber saldırıları önleme ve azaltmaya yönelik adımlar atılsa da diğer sektörler arasındaki farkın kapanması uzun yıllar alabilir.

Farklı disiplinlerin bir araya gelmesi gerekiyor

Bu tür siber saldırıları önlemek için federal, eyalet ve yerel yönetimlerin politika rehberliğine ve kaynaklarına olan acil ihtiyacın yanı sıra, akademi ve endüstrinin hızlanması gerekiyor. Akademik bir araştırma perspektifinden bakıldığında, hassas tarım, robotik, siber güvenlik ve siyaset biliminden araştırmacıları bir araya getiren çok disiplinli çabalar, potansiyel çözümlerin belirlenmesine yardımcı olabilir. Bu amaçla Nebraska-Lincoln Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, Tarım Araçları ve Ortamları için Güvenlik Test Ortamını başlattı. Tarım ekipmanı üreticileri ve diğer endüstri kuruluşları, siber güvenlik hususlarını hesaba katmak için ekipman tasarlayarak ve mühendislik yaparak yardımcı olabilir. Bu, yalnızca gıda üretim verimini en üst düzeye çıkarmakla kalmayıp aynı zamanda siber saldırılara maruz kalmayı da en aza indiren tarım ekipmanlarının üretilmesine yol açacaktır.

Yorumlar (0)
16
açık